Connect with us

PINGBOOK

KOREA

ท็อป (TOP) สูบกัญชาเป็นเรื่อง โดนย้ายระหว่างถูกฟ้อง กระบวนการยังอีกยาวไกล

ท็อป (TOP) ถูกย้ายออกจากแผนกวงดนตรี ในขณะที่ถ้าถูกรับฟ้องข้อกล่าวหาเขาเขาจะถูกให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ และถ้าได้รับโทษเกินกว่า 1 ปี 6 เดือน เขาจะต้องถูกปลดประจำการ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ท็อป ได้เข้าประจำการเป็นตำรวจเกณฑ์แผนกวงดนตรีประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานตำรวจกรุงโซล และขณะนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถานีตำรวจคังนัม กรุงโซล

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ตำรวจเปิดเผยว่า ในวันนี้เวลา 17.52 น. ท็อป ได้ถูกย้ายไปหน่วยซากิดง สำนักงานกรุงโซล (서울청 4기동단)

ตำรวจเปิดเผยว่า “คุณชเวไม่มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ทำให้เขาได้ถูกส่งไปประจำการหน่วยอื่น” เสริม “หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆแล้ว เขาได้ถูกส่งไปยังหน่วยซากีดง”

ด้านคุณชเวที่ขนของออกมาจากหน่วยดนตรีประชาสัมพันธ์ของสถานีตำรวจคังนัมถูกนักข่าวถาม ‘ช่วยพูดความรู้สึกในใจหน่อยครับ’, ‘ทำไมคำให้การระหว่างกับตำรวจกับตอนถูกฟ้องถึงไม่เหมือนกัน’, ‘ช่วยเล่าตอนนั้นที่สูบกัญชาเหลวว่าเป็นยังไงบ้าง’, ‘ตั้งใจที่จะปกปิดความผิดในตอนเข้ากรมหรือไม่’ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้กลับมาคือความเงียบไร้คำตอบใดๆ

ในขณะที่ศาลรับฟ้องดำเนินคดีการสูบกัญชาเขาจะถูกถอดออกจากตำแหน่ง โดยตำรวจมีกฏอยู่ว่า ‘คนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่ศาลรับคำฟ้องจะต้องถูกถอดออกจากตำแหน่ง’ ส่วนกฏของตำรวจเกณฑ์ก็มีว่า ‘ถ้าถูกจำคุกหรือถูกฟ้องสามารถปลดออกจากตำแหน่งได้’

ในกรณีที่ศาลรับคำฟ้องเขาจะต้องกลับไปพักที่บ้าน และช่วงเวลาที่ถูกปลดจากการทำหน้าที่จะไม่ถูกนับรวมกับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่

ถ้าคุณชเวถูกศาลตัดสินจำคุกนานกว่า 1 ปี 6 เดือน เขาจะต้องถูกคำสั่งให้ปลดประจำการ ในขณะที่ถ้าถูกจำคุกน้อยกว่า 1 ปี 6 เดือนหรือถูกคุมขัง เขาจะต้องถูกพิจารณาเรื่องการทำหน้าที่ใหม่อีกครั้ง ถ้าเขาได้รับแจ้งว่ามีโอกาสเข้ากลับมาทำหน้าที่อีกครั้งเขาจะถูกส่งไปประจำหน่วยปกติทั่วไป และจะปฏิบัติหน้าที่ต่อจากระยะเวลาที่เหลือ

สมมติว่าผลการตัดสินว่าเขาไม่สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อีกครั้ง ก็จะต้องมีการส่งเรื่องไปสำนักงานใหญ่ตำรวจเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปลดประจำการ ถ้าตัดสินว่าเขาต้องปลดประจำการ คุณชเวจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริการสังคมหรือทหารกองหนุนเต็มเวลาให้ครบถ้วน

ศาลกลางกรุงโซลเปิดเผยว่าในวันนี้ท็อปถูกฟ้องในข้อหาละเมิดกฏหมายควบคุมยา(กัญชา)

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคม 2016 ท็อป และผู้ร่วมกระทำผิดคุณ A ได้สูบกัญชารวมทั้งหมด 2 ครั้ง ที่บ้านในยงซาน กรุงโซล และในเดือนเดียวกันยังถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าสูบกัญชาเหลวกับบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมกับคุณ A อีกด้วย

ด้านคุณ A ที่ซื้อกัญชาล่วงหน้าและนำมายังบ้านของคุณชเว ก็ได้ถูกสอบสวนในประเด็นเป็นผู้ซื้อและจัดหากัญชา เป็นที่ทราบกันว่าคุณชเวไม่ได้มีส่วนในการจัดหากัญชาแต่อย่างใด

แม้ว่าคุณชเวจะปฏิเสธข้อกล่าวหาระหว่างการสอบสวนของตำรวจ แต่เมื่อวันที่ 25 เดือนที่แล้ว เขาได้ยอมรับว่าสูบกัญชาสองครั้งในระหว่างการถูกสอบสวนดำเนินคดี แต่เขาปฏิเสธว่าไม่เคยสูบกัญชาเหลวด้วยบุหรี่ไฟฟ้าแต่อย่างใด

ºò¹ð ž(ÃÖ½ÂÇö,30)ÀÌ 5ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï °­³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ °­³²°æÂû¼­¸¦ ³ª¼­°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼­ ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû¿¡ µû¸£¸é žÀº À̳¯ ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû È«º¸´ã´ç°ü½Ç ³» ¾Ç´ë¿¡¼­ Åð¼Ò, ¼­¿ïû ¼Ò¼Ó 4±âµ¿´ÜÀ¸·Î Àüº¸ÇÑ´Ù. žÀº Áö³­ 2¿ù ÀÇ°æ¿¡ ÀÔ´ëÇØ À̳¯ ¿ÀÈıîÁö ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû È«º¸´ã´ç°ü½Ç¿¡ ¼Ò¼ÓµÅ °­³²°æÂû¼­¿¡¼­ º¹¹« ÁßÀ̾úÁö¸¸ °ËÂûÀÌ ¸¶¾à·ù°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü À§¹Ý ÇøÀǷΠžÀ» ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒÇϸ鼭 Àüº¸°¡ ºÒ°¡ÇÇÇØÁ³´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó À̳¯ Áß ÇàÁ¤ÀýÂ÷°¡ ¸¶¹«¸®µÇ´Â ´ë·Î žÀº ¼­¿ï ¾çõ±¸¿¡ À§Ä¡ÇÑ 4±âµ¿´ÜÀ¸·Î °Åó¸¦ ¿Å±æ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ºò¹ð ž(ÃÖ½ÂÇö,30)ÀÌ 5ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï °­³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ °­³²°æÂû¼­¸¦ ³ª¼­°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼­ ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû¿¡ µû¸£¸é žÀº À̳¯ ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû È«º¸´ã´ç°ü½Ç ³» ¾Ç´ë¿¡¼­ Åð¼Ò, ¼­¿ïû ¼Ò¼Ó 4±âµ¿´ÜÀ¸·Î Àüº¸ÇÑ´Ù. žÀº Áö³­ 2¿ù ÀÇ°æ¿¡ ÀÔ´ëÇØ À̳¯ ¿ÀÈıîÁö ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû È«º¸´ã´ç°ü½Ç¿¡ ¼Ò¼ÓµÅ °­³²°æÂû¼­¿¡¼­ º¹¹« ÁßÀ̾úÁö¸¸ °ËÂûÀÌ ¸¶¾à·ù°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü À§¹Ý ÇøÀǷΠžÀ» ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒÇϸ鼭 Àüº¸°¡ ºÒ°¡ÇÇÇØÁ³´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó À̳¯ Áß ÇàÁ¤ÀýÂ÷°¡ ¸¶¹«¸®µÇ´Â ´ë·Î žÀº ¼­¿ï ¾çõ±¸¿¡ À§Ä¡ÇÑ 4±âµ¿´ÜÀ¸·Î °Åó¸¦ ¿Å±æ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ºò¹ð ž(¿ÞÂÊ)ÀÌ 5ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï °­³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ °­³²°æÂû¼­¸¦ ³ª¼­°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼­ ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû¿¡ µû¸£¸é žÀº À̳¯ ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû È«º¸´ã´ç°ü½Ç ³» ¾Ç´ë¿¡¼­ Åð¼Ò, ¼­¿ïû ¼Ò¼Ó 4±âµ¿´ÜÀ¸·Î Àüº¸ÇÑ´Ù. žÀº Áö³­ 2¿ù ÀÇ°æ¿¡ ÀÔ´ëÇØ À̳¯ ¿ÀÈıîÁö ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû È«º¸´ã´ç°ü½Ç¿¡ ¼Ò¼ÓµÅ °­³²°æÂû¼­¿¡¼­ º¹¹« ÁßÀ̾úÁö¸¸ °ËÂûÀÌ ¸¶¾à·ù°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü À§¹Ý ÇøÀǷΠžÀ» ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒÇϸ鼭 Àüº¸°¡ ºÒ°¡ÇÇÇØÁ³´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó À̳¯ Áß ÇàÁ¤ÀýÂ÷°¡ ¸¶¹«¸®µÇ´Â ´ë·Î žÀº ¼­¿ï ¾çõ±¸¿¡ À§Ä¡ÇÑ 4±âµ¿´ÜÀ¸·Î °Åó¸¦ ¿Å±æ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ºò¹ð ž(¿ÞÂÊ)ÀÌ 5ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï °­³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ °­³²°æÂû¼­¸¦ ³ª¼­°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼­ ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû¿¡ µû¸£¸é žÀº À̳¯ ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû È«º¸´ã´ç°ü½Ç ³» ¾Ç´ë¿¡¼­ Åð¼Ò, ¼­¿ïû ¼Ò¼Ó 4±âµ¿´ÜÀ¸·Î Àüº¸ÇÑ´Ù. žÀº Áö³­ 2¿ù ÀÇ°æ¿¡ ÀÔ´ëÇØ À̳¯ ¿ÀÈıîÁö ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû È«º¸´ã´ç°ü½Ç¿¡ ¼Ò¼ÓµÅ °­³²°æÂû¼­¿¡¼­ º¹¹« ÁßÀ̾úÁö¸¸ °ËÂûÀÌ ¸¶¾à·ù°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü À§¹Ý ÇøÀǷΠžÀ» ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒÇϸ鼭 Àüº¸°¡ ºÒ°¡ÇÇÇØÁ³´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó À̳¯ Áß ÇàÁ¤ÀýÂ÷°¡ ¸¶¹«¸®µÇ´Â ´ë·Î žÀº ¼­¿ï ¾çõ±¸¿¡ À§Ä¡ÇÑ 4±âµ¿´ÜÀ¸·Î °Åó¸¦ ¿Å±æ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ºò¹ð ž(ÃÖ½ÂÇö,30)ÀÌ 5ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï °­³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ °­³²°æÂû¼­¸¦ ³ª¼­°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼­ ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû¿¡ µû¸£¸é žÀº À̳¯ ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû È«º¸´ã´ç°ü½Ç ³» ¾Ç´ë¿¡¼­ Åð¼Ò, ¼­¿ïû ¼Ò¼Ó 4±âµ¿´ÜÀ¸·Î Àüº¸ÇÑ´Ù. žÀº Áö³­ 2¿ù ÀÇ°æ¿¡ ÀÔ´ëÇØ À̳¯ ¿ÀÈıîÁö ¼­¿ïÁö¹æ°æÂûû È«º¸´ã´ç°ü½Ç¿¡ ¼Ò¼ÓµÅ °­³²°æÂû¼­¿¡¼­ º¹¹« ÁßÀ̾úÁö¸¸ °ËÂûÀÌ ¸¶¾à·ù°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü À§¹Ý ÇøÀǷΠžÀ» ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒÇϸ鼭 Àüº¸°¡ ºÒ°¡ÇÇÇØÁ³´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó À̳¯ Áß ÇàÁ¤ÀýÂ÷°¡ ¸¶¹«¸®µÇ´Â ´ë·Î žÀº ¼­¿ï ¾çõ±¸¿¡ À§Ä¡ÇÑ 4±âµ¿´ÜÀ¸·Î °Åó¸¦ ¿Å±æ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¡¼¼­¿ï=´º½Ã½º¡½ÃÖµ¿ÁØ ±âÀÚ = ´ë¸¶¸¦ Èí¿¬ÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀÇ°æ º¹¹«°¡ Á¤ÁöµÈ ±×·ì ºò¹ðÀÇ Å¾ÀÌ 5ÀÏ ¼­¿ï °­³²°æÂû¼­¿¡¼­ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
°æÂû °ü°èÀÚ´Â “ÃÖ¾¾°¡ È«º¸´ã´ç°ü½Ç ±Ù¹«°¡ ºÎÀûÇÕÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜÇØ Å¸ºÎ´ë °ÇÃâÀ» °ÇÀÇÇß´Ù”¸ç “¿À´Ã Áß ÇàÁ¤ÀýÂ÷°¡ ¸¶¹«¸®µÇ¸é 4±âµ¿´ë·Î Àüº¸ ¹ß·É ¿¹Á¤”À̶ó°í ¹àÇû´Ù. 2017.06.05.
photocdj@newsis.com

¡¼¼­¿ï=´º½Ã½º¡½ÃÖµ¿ÁØ ±âÀÚ = ´ë¸¶¸¦ Èí¿¬ÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀÇ°æ º¹¹«°¡ Á¤ÁöµÈ ±×·ì ºò¹ðÀÇ Å¾ÀÌ 5ÀÏ ¼­¿ï °­³²°æÂû¼­¿¡¼­ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
°æÂû °ü°èÀÚ´Â “ÃÖ¾¾°¡ È«º¸´ã´ç°ü½Ç ±Ù¹«°¡ ºÎÀûÇÕÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜÇØ Å¸ºÎ´ë °ÇÃâÀ» °ÇÀÇÇß´Ù”¸ç “¿À´Ã Áß ÇàÁ¤ÀýÂ÷°¡ ¸¶¹«¸®µÇ¸é 4±âµ¿´ë·Î Àüº¸ ¹ß·É ¿¹Á¤”À̶ó°í ¹àÇû´Ù. 2017.06.05.
photocdj@newsis.com

¡¼¼­¿ï=´º½Ã½º¡½ÃÖµ¿ÁØ ±âÀÚ = ´ë¸¶¸¦ Èí¿¬ÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀÇ°æ º¹¹«°¡ Á¤ÁöµÈ ±×·ì ºò¹ðÀÇ Å¾ÀÌ 5ÀÏ ¼­¿ï °­³²°æÂû¼­¿¡¼­ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
°æÂû °ü°èÀÚ´Â “ÃÖ¾¾°¡ È«º¸´ã´ç°ü½Ç ±Ù¹«°¡ ºÎÀûÇÕÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜÇØ Å¸ºÎ´ë °ÇÃâÀ» °ÇÀÇÇß´Ù”¸ç “¿À´Ã Áß ÇàÁ¤ÀýÂ÷°¡ ¸¶¹«¸®µÇ¸é 4±âµ¿´ë·Î Àüº¸ ¹ß·É ¿¹Á¤”À̶ó°í ¹àÇû´Ù. 2017.06.05.
photo@newsis.com

Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

 • KOREA

  BLACKPINK ปล่อยซิงเกิ้ลต้อนรับซัมเมอร์ ‘AS IF IT’S YOUR LAST’

  By

  FacebookTwitterGoogle+LineBLACKPINK สี่สาวสุดฮ็อตแห่งค่าย YG ENTERTAINMENT กลับมาอีกครั้งหลังจากหายไปถึง 7 เดือน ในรอบพร้อมซิงเกิ้ลใหม่ต้อนรับหน้าร้อน ‘AS IF IT’S YOUR LAST’ ซึ่งเป็นเพลงแดนซ์ที่มีจังหวะเร็วที่สุดในบรรดาเพลงที่พวกเธอทั้งหมด มีทำนองที่สดใส และเนื้อเพลงที่ติดหู...

 • KOREA

  Winner, B1A4, Halo, KNK, K.A.R.D เตรียมลุยเฟสติวัลสุดพิเศษในงาน ‘iMe Kpop Fantival 2017’

  By

  FacebookTwitterGoogle+Line  ไอมี่ไทย เตรียมขนขบวนไอดอลเสิร์ฟความฟิน กับ เฟสติวัลสุดพิเศษในงาน “iMe Kpop Fantival 2017” บริษัท ไอเอ็มอี โปรดักชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ไอมี่ไทยแลนด์ เตรียมเสิร์ฟโปรเจ็กต์ใหม่สุดพิเศษ...

 • KOREA

  องค์ชายสิบสี่ ‘จีซู’ จัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรก 2017 Jisoo’s Story in Bangkok เสาร์ 5 ส.ค.นี้

  By

  FacebookTwitterGoogle+Line มันก็จะละมุนหน่อยๆ เมื่อหนุ่มตี๋งานดี จีซู องค์ชายสิบสี่จากซีรีย์สุดฮอต Moon Lovers : Scarlet Heart Ryeo (ข้ามมิติ ลิขิตสวรรค์) เตรียมบินตรงมาพบแฟนๆชาวไทยครั้งแรกในงานแฟนมีตติ้ง 2017 Jisoo’s...

 • KOREA

  จางฮยอนซึง (Jang Hyun Seung) จัดแฟนมีท HOME บัตรขายหมดใน 1 นาที

  By

  FacebookTwitterGoogle+Lineก่อนคัมแบ็คจางฮยอนซึงจะมีงานแฟนมีทติ้งครั้งแรกในชื่อ HOME โดยบัตรที่ขายเมื่อ 19 มิ.ย. ทาง melon ticket ได้หมดลงในเวลาเพียง 1 นาที จางฮยอนซึง เตรียมพบกับแฟนคลับก่อนคัมแบ็คในวันที่ 8 กรกฏาคมนี้

 • KOREA

  นัมจู (Nam Joo) ปล่อยภาพเอ็มวีทีเซอร์ Apink อัลบั้มใหม่ ‘Pink UP’

  By

  FacebookTwitterGoogle+Lineนัมจู (Nam Joo) ปล่อยภาพและมิวสิควีดีโอทีเซอร์มินิอัลบั้มชุดที่ 6 ‘Pink UP’ พร้อมเสน่ห์ในแบบใสๆและน่ารัก 20 มิถุนายน Apink ปล่อยคลิปทีเซอร์ตัวที่สองของ นัมจู ผ่านทางแฟนคาเฟ่ ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค...

 • KOREA

  พัคชินเฮ (Park Shin Hye) สวยขึ้นเซ็กซี่ขึ้นในภาพโฟโต้เซ็ตใหม่ Allure Korea

  By

  FacebookTwitterGoogle+Lineหลังจากได้รับความรักอย่างมากจากแฟนๆกับภาพลักษณ์ที่สดใสร่าเริง ล่าสุด พัคชินเฮ (Park Shin Hye) มาพร้อมกับภาพลักษณ์ใหม่ที่เติบโตเป็นสาวพร้อมเสน่ห์ในแบบเซ็กซี่และคมเข้ม ผ่านทาง Allure Korea เดือนกรกฏาคม โดยภาพแฟชั่นที่ถ่ายทำกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโซลท่ามกลางพร้อพดอกไม้อันแสนงดงามนี้ พัคชินเฮ ได้ปล่อยผมยาวสลวยพร้อมถ่ายทอดความงามของคอสตูมในแบบสาวงามออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทุกภาพของเธอเต็มไปด้วยท่าโพสสุดเซ็กซี่จนทำให้กลายเป็นโฟโต้เซ็ตที่สุดยอด โดยเฉพาะภาพอ่างอาบน้ำที่เต็มไปด้วยดอกไม้...

 • KOREA

  EXO เซฮุน (SEHUN) อวดเสน่ห์อ่อนโยนใน Marie Claire

  By

  FacebookTwitterGoogle+Lineเซฮุน แห่ง EXO ปรากฏตัวขึ้นปกนิตยสาร Marie Claire เดือนกรกฏาคม โดยภาพแฟชั่ชุดนี้ เซฮุน ลัดฟ้าไปถ่ายทำที่รอบนอกปารีสเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศปราสาทเก่าแสนงดงาม เขามาพร้อมกับชุดสูทสุดคลาสิคไปจนถึงลุคในแบบสตรีท ถ่ายทอดอารมณ์ของเสื้อผ้าที่หลากหลายออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบราวกับเป็นนายแบบอาชีพ พบกับเขาได้ใน Marie Claire...

 • KOREA

  เลื่อน! ‘MONSTA X’ BEAUTIFUL IN BANGKOK ฟาก 7 หนุ่มย้ำยังไงก็มา จองบัตร 25 มิ.ย. นี้

  By

  FacebookTwitterGoogle+Lineเลื่อน!! ‘MONSTA X THE FIRST WORLD TOUR BEAUTIFUL IN BANGKOK’ 7 หนุ่มย้ำ!! ยังไง…ก็มา พร้อมเปิดจองบัตร 25 มิ.ย. นี้!!...

 • KOREA

  TWICE ปิดฉากอังกอร์คอนเสิร์ต ‘TWICE LAND -The opening-’ ด้วยความประทับใจ

  By

  FacebookTwitterGoogle+Lineเมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน รวม 2 วัน ณ จัมชิลอินดอร์ยิมเนเซียม TWICE จัดคอนเสิร์ตอังกอร์ ‘TWICE LAND -The opening-’ ท่ามกลางแฟนๆกว่า 12,000...

 • KOREA

  BLACKPINK ปล่อยทีเซอร์ 마지막처럼 (AS IF IT’S YOUR LAST)’ ก่อนเจอตัวเต็ม 22 มิ.ย.นี้

  By

  FacebookTwitterGoogle+Line20 มิถุนายน YG-LIFE ปล่อยคลิปทีเซอร์มิวสิควีดีโอ ‘마지막처럼 (AS IF IT’S YOUR LAST)’ ก่อนพบเวอร์ชั่นเต็ม 22 มิถุนายนนี้ ในช่วงอินโทรทีเซอร์ AS IF...

Hot Tag

Trending

Follow me on Twitter

To Top