Connect with us

PINGBOOK

KOREA

คิมจุนซู (Kim Junsu), ท็อป (TOP) รายงานตัวเข้ากรมพร้อมกับแฟชั่นเด่นวันนี้!

9 กุมภาพันธ์ ช่วงเย็น ท็อป (TOP) แห่ง บิ๊กแบง (BIGBANG) และ คิมจุนซู (Kim Junsu) แห่ง JYJ รายงานตัวเข้ากรม ณ ศูนย์ฝึกนนซาน ชุงนัม เกาหลีใต้

ในการเดินทางเข้ารายงานตัววันนี้ ทั้งสองคนเผยก่อนหน้าว่าจะเป็นการเข้ากรมอย่างเงียบๆ และจะไม่มีการจัดอีเวนท์ใดๆ ซึ่งในวันงานก็มีแฟนๆเดินทางมาส่งพวกเขากว่า 200 คน

ด้านแฟนๆต่างเตรียมแบนเนอร์เชียร์ไม่ว่าจะเป็น “ซึงฮยอนนายต้องกลับมาพร้อมสุขภาพที่แข็งแรงนะ” ไปจนถึง “เราจะรอนายนะจุนซู” เต็มไปด้วยความอบอุ่น

ทั้งสองคนปรากฏตัวท่ามกลางการจับตามองของแฟนๆ จุนซู มาพร้อมกับชุดสบายๆเปิดใบหน้าพร้อมกับทรงผมสั้น ในขณะที่ท็อปนั้นมาพร้อมกับชุดปิดมิดชิดเหลือเพียงลูกตา เรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นเข้ากรมที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก

ท็อป เป็นสมาชิกคนแรกของ BIGBANG ที่รายงานตัวเข้ากรม ในขณะที่จุนซูนั้นเป็นสมาชิกสุดท้ายของ JYJ ที่เข้ากรม

탑과 준수의 팬들이 9일 오후 충남 논산 육군훈련소에 입소하는 빅뱅 탑(본명 최승현)과 JYJ 준수를 보기 위해 기다리고 있다.

빅뱅 탑(30, 최승현)과 JYJ 김준수(오른쪽)가 9일 오후 충남 논산 육군훈련소에서 열린 입소식에 참석해 경례를 하고 있다.
탑과 김준수는 이곳에서 기초군사훈련을 받은 뒤 의무경찰로 병역의 의무를 이행한다.
앞서 탑은 지난해 서울 지방경찰청 의무경찰 모집 시험에 합격했으며 김준수는 경기남부지방경찰청 의무 경찰에 합격했다.

JYJ 김준수(30)가 9일 오후 충남 논산 육군훈련소에서 열린 입소식에 참석하고 있다.
김준수는 이곳에서 기초군사훈련을 받은 뒤 의무경찰로 병역의 의무를 이행한다.
앞서 김준수는 경기남부지방경찰청 의무 경찰에 합격했다.

빅뱅 탑(30, 최승현)이 9일 오후 충남 논산 육군훈련소에서 열린 입소식에 참석하고 있다.
탑은 이곳에서 기초군사훈련을 받은 뒤 의무경찰로 병역의 의무를 이행한다.
앞서 탑은 지난해 서울 지방경찰청 의무경찰 모집 시험에 합격했다.

JYJ 김준수(30)가 9일 오후 충남 논산 육군훈련소에서 열린 입소식에 참석하고 있다.
김준수는 이곳에서 기초군사훈련을 받은 뒤 의무경찰로 병역의 의무를 이행한다.
앞서 김준수는 경기남부지방경찰청 의무 경찰에 합격했다.

빅뱅 탑(30, 최승현)이 9일 오후 충남 논산 육군훈련소에서 열린 입소식에 참석하고 있다.
탑은 이곳에서 기초군사훈련을 받은 뒤 의무경찰로 병역의 의무를 이행한다.
앞서 탑은 지난해 서울 지방경찰청 의무경찰 모집 시험에 합격했다

¡¼³í»ê=´º½Ã½º¡½ÇÔÇü¼­ ±âÀÚ = ºò¹ðÀÇ Å¾°ú JYJÀÇ ±èÁؼö°¡ 9ÀÏ ¿ÀÈÄ Ãæ³² ³í»ê½Ã ¿¬¹«À¾ À°±ºÈƷüҿ¡ ÀÔ¼ÒÇØ ¿¬º´Àå¿¡ ¼­ ÀÖ´Ù. ¾ÕÂʺÎÅÍ JYJÀÇ ±èÁؼö, ¼¼¹ø° ºò¹ðÀÇ Å¾. 2017.02.09.
foodwork23@newsis.com

¡¼³í»ê=´º½Ã½º¡½ÇÔÇü¼­ ±âÀÚ = ºò¹ðÀÇ Å¾ÀÌ 9ÀÏ ¿ÀÈÄ Ãæ³² ³í»ê½Ã ¿¬¹«À¾ À°±ºÈÆ·Ã¼Ò ÀÔ¼ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2017.02.09.
foodwork23@newsis.com

[더팩트ㅣ논산=문병희·임세준 기자] JYJ 멤버 김준수가 9일 오후 충청남도 논산시 연무읍 육군훈련소에서 열린 입소식에 참석하고 있다. 두 사람은 지난해 각각 서울지방경찰청 악대 특기자와 경기남부지방경찰청 특기자 시험에 합격해 이날 동반 입대했다.
moonphoto@tf.co.kr
limsejun0423@tf.co.kr
사진부 photo@tf.co.kr

빅뱅 탑(30, 최승현)과 JYJ 김준수(30)가 9일 오후 충남 논산 육군훈련소에서 열린 입소식에 참석해 경례를 하고 있다.
탑과 김준수는 이곳에서 기초군사훈련을 받은 뒤 의무경찰로 병역의 의무를 이행한다.
앞서 탑은 지난해 서울 지방경찰청 의무경찰 모집 시험에 합격했으며 김준수는 경기남부지방경찰청 의무 경찰에 합격했다.

Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top