Connect with us

PINGBOOK

KOREA

ยุนอึนเฮ … ก่อน และ หลัง … ช็อค ช็อค ช็อค !!! (2007-08-18)

ภาพของ ยุนอึนเฮ (Yoon Eun Hye) เหล่านี้ไม่ใช่ภาพ Photoshop แต่เป็นภาพก่อนที่เธอจะเข้าคอร์สของ มารีฟรานส์ (สถาบันลดน้ำหนัก) และสิ่งที่น่าจะทำให้เธอผอมมากๆ ก็อาจจะเกิดจากโรคโลหิตจางของตัวเธอเองอีกด้วย


""


""


Photo courtesy of : shenyuepop.com

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top