Connect with us

PINGBOOK

KOREA

‘SeeYa’, ‘Children of Empire’ ฯลฯ ชวนแฟนๆอนุรักษ์ธรรมชาติ ในแคมเปญ ‘Re’ (2010-03-31)

แบรนด์เสื้อผ้า POLHAM กลับมาพร้อมกับอัลบั้มภาพแฟชั่นแนวคิด ‘Recycle’ ภายใต้แคมเปญที่มีชื่อว่า ‘Re’


จากสัญญาณเตือนภัยอันตรายที่ธรรมชาติได้แจ้งให้พวกเราทราบไม่ว่าจะเป็น ภาวะโลกร้อน หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในระยะหลัง ส่งผลให้มีการเริ่มแคมเปญ ‘Re’ ซึ่งจะเป็นโครงการที่ชวนให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และร่วมกันปกป้องธรรมชาติ เพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในโลกใบนี้ด้วยความสุขนั่นเอง


สำหรับศิลปินที่เข้าร่วมในแคมเปญ ‘Re’ ประกอบไปด้วย ชินซองรก, SeeYa, โซอีฮยอน, ซอจีเฮ, จอนเฮบิน, อีจังอู, Children of Empire, อีฮยอนจิน ฯลฯ โดยมีการนำของเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็น ถุงช้อปปิ้ง, ถุงพลาสติก, ป้ายผ้า, กระดาษห่อของ รวมถึงริบบิ้น มาผ่านไอเดียและทำเป็นเครื่องแต่งกายในสไตล์ต่างๆ


อนึ่ง สามารถชมอัลบั้มภาพแฟชั่นพร้อมไอเดียจากแคมเปญ ‘Re’ ได้ในนิตยสาร ‘Vogue Girl’ เดือนเมษายนนี้Children of Empireชินซองรกอีจังอูจอนเฮจินอีฮยอนจินโซอีฮยอนซอจีเฮ

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top