Connect with us

PINGBOOK

KOREA

Super Junior ได้รับแต่งตั้งเป็นฑูตกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ไทย-เกาหลี (2008-05-01)

เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา Super Junior กลุ่มนักร้องไอดอลของเกาหลีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฑูตกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี ในปี 2008 นี้


ในโอกาสที่ประเทศเกาหลีและไทยมีความสัมพันธ์อันยาวนานกว่า 50 ปีนี้ ทางกลุ่มนักร้อง Super Junior ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนฑูตกระชัวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะได้เตรียมมาเปิดการแสดงในประเทศไทยราวเดือนตุลาคมนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอีกด้วย


Super Junior ถูกรับเลือกเนื่องจากความโด่งดังของพวกเขาในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลดีทำให้กระแสความน่าสนใจต่องานนี้มากขึ้น ในทางกลับกัน จาพนม นักแสดงจากเรื่ององค์บาก และ ต้มยำกุ้ง ซึ่งได้รับความนิยมในเกาหลีและเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Tony Jaa  ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฑูตจากประเทศไทยในโอกาสครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีเช่นเดียวกัน


ความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทยและเกาหลีเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม ปี 1958 และกำลังจะครบรอบ 50 ปีในเดือนตุลาคมปีนี้


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top