Connect with us

PINGBOOK

KOREA

จดหมายชี้แจง เรื่อง การยกเลิก ‘B.A.P Super Power Show & Fan Meeting’ (2012-06-27)

เรื่อง การยกเลิก “B.A.P Super Power Show & Fan Meeting” 


 ในนามของผู้จัดงาน บริษัท SHINE Inspiration จำกัด และทีมพีอาร์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และ ขอประกาศอย่างเป็นทางการว่า งาน “B.A.P Super Power Show & Fan Meeting”  ซึ่งเดิมกำหนดไว้ คือ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา Hall 106 ถูกยกเลิกไป


 สาเหตุเนื่องด้วยเหตุผลและข้อตกลงที่ไม่เหมาะสมบางประการ ระหว่างต้นสังกัด TS Entertainment และทาง ผู้จัด SHINE Inspiration จึงทำให้ข้อตกลงได้มีการถูกยกเลิก อีกทั้งจำนวนของผู้ซื้อในงานนั้นมีไม่ถึง 23% ของจำนวนคนดูทั้งหมด ซึ่งอาจมีผลกระทบที่ทำให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของค่ายต้นสังกัดและตัวศิลปิน รวมไปถึงผู้จัดงาน จึงทำให้ต้องยกเลิกงาน “B.A.P Super Power Show & Fan Meeting”  วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา Hall 106  ซึ่งทางผู้จัดเองก็ได้ทำการต่อรองประนีประนอมแล้วกับทางต้นสังกัด แต่สุดท้ายทางต้นสังกัดก็ไม่สามารถเลื่อนวันการแสดงได้ จึงทำให้งานนี้ต้องถูกยกเลิกโดยทางต้นสังกัดเป็นฝ่ายขอยกเลิกงานนี้เอง


 ส่วนเรื่องการคืนเงินของค่าบัตรนั้น ทุกท่านสามารถติดต่อผ่านทาง www.we-booking.com หรือเคาน์เตอร์ WeBooking ที่ ทรูช้อปในเซ็นทรัล และเดอะมอลล์ ทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ WeBooking Call Center 02-900-9999 กด 4


จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือและขอบพระคุณอย่างสูง
บริษัท SHINE Inspiration จำกัด
ผู้จัดงาน

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top