Connect with us

PINGBOOK

KOREA

แฮปปี้โคเรียเชิญชวนประกวดภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ระหว่างไทย-เกาหลี (2011-11-01)

เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-เกาหลี แฮปปี้ โคเรียจึงจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “Thailand-Korea Friendship Photo Contest 2011” โดยการถ่ายรูปที่แสดงถึงความเป็นไทย และเกาหลี อาทิ ภาพถ่าย ณ ประเทศเกาหลี, ภาพถ่ายในชุดฮันบก ชิงรางวัลกล้องดิจิตอล สามารถร่วมสนุกได้ที่ www.happytokorea.com

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top