Connect with us

PINGBOOK

KOREA

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) ใช้รูปอาราชิ (Arashi) ลงบนเครื่องบินพร้อมตั้งชื่อ อาราชิ เจ็ต (Arashi JET) (2010-09-05)

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) ประกาศเริ่มใช้เครื่องบินโบอิ้ง 777 ที่มีชื่อว่า อาราชิ เจ็ต (Arashi JET) ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนนี้เป็นต้นไป โดยบริเวณด้านนอกของเครื่องบินถูกแรบด้วยรูปภาพล่าสุดของอาราชิ (Arashi) ในอัลบั้มล่าสุดของพวกเขา “Boku no miteiru fukei” พร้อมมีอัลบั้มล่าสุดนี้จำหน่ายบนเครื่องอีกด้วย


Arashi JET จะทำการบินจนถึง เดือนมกราคมปี 2011 สำหรับการบินภายในประเทศเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบเส้นทางบินได้ที่ http://www.jal.co.jp/arashijet/










B





โฆษณาของสายการบิน เพลงประกอบโดย อาราชิ


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top