Connect with us

PINGBOOK

KOREA

ประกาศเลื่อน คอนเสิร์ตการกุศล ‘VISIT KOREA YEAR 2010-2012 CHARITY CONCERT’ (2010-05-24)

เนื่องด้วยจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติในประเทศไทยที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ทางคณะผู้จัดคอนเสิร์ตการกุศล “VISIT KOREA YEAR 2010-2012 CHARITY CONCERT” ขอแจ้ง เลื่อน การจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลที่จะมีในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 ที่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ออกไปตามความเหมาะสม อนึ่งกำหนดการใหม่ของวัน เวลา และสถานที่ในการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลจะแจ้งให้ทราบในข่าวประชาสัมพันธ์ครั้งต่อไป ทางคณะผู้จัดงานจึงขออภัยในความไม่สะดวก  และขอขอบพระคุณอย่างสูงกับความเข้าใจอันดีจากท่านต่อสถานการณ์นี้ 
สำหรับผู้ที่มีบัตรคอนเสิร์ตการกุศล “VISIT KOREA YEAR 2010-2012 CHARITY CONCERT” แล้วนั้น ท่านสามารถเก็บบัตรร่วมงานใช้ผ่านประตู ซึ่งระบุโซนรวมถึงตำแหน่งที่นั่งได้ตามวันและเวลาที่แจ้งของกำหนดการจัดงานใหม่ ส่วนผู้ที่ประสงค์จะขอคืนบัตรสามารถทำการคืนบัตรและขอรับเงินคืนได้  ณ เคาน์เตอร์ของ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์   ซึ่งสามารถติดตามกำหนดช่วงเวลาของการคืนบัตรได้เร็วๆ นี้ ทาง www.thaiticketmajor.com และwww.tirawa-ent.com   

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top