Connect with us

PINGBOOK

KOREA

ประกาศเกิร์ลกรุ๊ป ‘Love Cubic’ เลื่อนเปิดโชว์เคสในประเทศไทย (2010-05-18)

เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกในการเดินทางมาชมคอนเสิร์ต “Love cubic” อีกทั้งทางประเทศเกาหลีได้ประประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนของตน ไม่ควรเดินทางมายังประเทศไทย เหตุจากความไม่สงบทางการเมื่อง ผลทำให้ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป love c ubic ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆในประเทศไทยได้


ซึ่งมินิคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้ ณ Hollywood Awards International Dance Club รัชดา 8 ทางผู้จัดจึงขอเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ออกไปและจะแจ้งรายละเอียดการแสดงให้ทราบอีกครั้ง จึงขออภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top