Connect with us

PINGBOOK

KOREA

2PM ฑูตประชาสัมพันธ์โครงการรวบรวมเงินบริจาค Paris Baguette (2009-12-03)

2PM ได้รับเลือกให้เป็นฑูตประชาสัมพันธ์โครงการระดมทุนเพื่อการกุศล


ในวันที่ 7 ธันวาคม 2552 บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าชินเซเก สาขามยองดง 2PM ในฐานะฑูตประชาสัมพันธ์โครงการ เตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการระดมทุนรวบรวมเงินบริจาคให้กับองค์การซัลเวชั่น อาร์มี่ (Salvation Army)


Paris Baguette เริ่มโครงการระดมทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเค้กคริสมาสต์จำนวน 1,004 ชิ้นและหมวกตัวการ์ตูนผ่านองค์การซัลเวชั่นอาร์มี่ นอกจากนี้ยังจะมีการติดตั้งหม้อรับบริจาคไว้ตามสาขาร้านค้าทั่วเกาหลีเพื่อรวบรวมเงินไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้กับองค์การซัลเวชั่นอาร์มี่เช่นกัน


สำหรับโครงการรวบรวมเงินบริจาคในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง The Salvation Army และ Paris Baguette โดยมี 2PM เป็นฑูตประชาสัมพันธ์โครงการนั่นเอง


Paris Baguette เปิดเผยว่าในวันจัดกิจกรรมผู้ที่บริจาคเงินลงในหม้อรับบริจาคจะมีโอกาสถ่ายภาพร่วมกับเค้กคริสมาสต์และ 2PM ในรูปแบบของภาพโพลารอยด์ รวมถึงจะได้รับของขวัญเป็นหมวกตัวการ์ตูนอีกด้วยเช่นกัน ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีผู้บริจาคที่ได้รับการคัดเลือกล่วงหน้าให้เข้าร่วมงานเพียง 100 คน โดยจะเปิดให้มีการสมัครเข้าร่วมผ่านแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ Paris Baguette และจะมีการสุ่มรายชื่อผู้โชคดี โดยจะเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมจนถึงวันที่ 4 ธันวาคมนี้


อนึ่ง สำหรับโครงการรวบรวมเงินบริจาคให้กับองค์การซัลเวชั่นอาร์มี่ ร่วมกับ Paris Baguette ในปีนี้นับเป็นปีที่ 4 แล้วด้วยกันContinue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top