Connect with us

PINGBOOK

KOREA

กติกาและสิทธิพิเศษการพรีเซล’2014 TEEN TOP MY DEAR ANGELS IN BANGKOK’ (2014-10-30)

ข้อปฏิบัติในการพรีเซลล์บัตรคอนเสิร์ต แบบจองด้วยตนเองและสิทธิพิเศษบัตรพรีเซล ‘2014 TEEN TOP MY DEAR ANGELS IN BANGKOK’
ข้อปฏิบัติในการพรีเซลบัตร 2014 TEEN TOP MY DEAR ANGELS IN BANGKOK
แบบจองด้วยตนเอง วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.30 น.
สถานที่ ชั้น 3 โซนอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ประเภทของบัตร บัตรนั่งทุกราคา
ราคาบัตร 2014 TEEN TOP MY DEAR ANGELS IN BANGKOK ราคา 3500 บาท, ราคา 2500 บาท และราคา 1000 บาท

ขั้นตอนการรับบัตรคิวและแบบฟอร์ม
1. เจ้าหน้าที่จะไปประจำ ณ จุดรับบัตรคิว บริเวณประตูทางเข้า ฝั่งลานหน้าออฟฟิศ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะเรียกให้ผู้ต้องการจองบัตรที่รออยู่ เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อรับบัตรคิว โดยจะทำการแจกบัตรคิวในรอบแรกนี้ จนถึงเวลา 10.30 น.
2. เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรคิวให้เฉพาะผู้ที่แสดงตน ณ บริเวณดังกล่าวเท่านั้น โดย 1 คน สามารถรับบัตรคิวได้ 1 ใบ ไม่สามารถรับแทนกัน หรือว่ารับเผื่อคนที่ยังไม่มาแสดงตนได้
3. เมื่อรับบัตรคิวเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกแบบฟอร์มซื้อบัตรคอนเสิร์ตให้กับแต่ละคิว โดยในแบบฟอร์ม จะต้องกรอกข้อมูลเบื้องต้น และจำนวนที่จะซื้อ เพื่อใช้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ ตอนเข้าช่องซื้อบัตรที่ด้านบน โดย 1 คิว จะสามารถซื้อบัตรราคาใดก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 6 ใบ
4. ให้ผู้จองกรอกแบบฟอร์ม 1 ใบต่อ 1 บัตรคิว 1 เท่านั้น
5. เมื่อรับบัตรคิวและแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ผู้จองไม่จำเป็นต้องอยู่ ณ บริเวณพื้นที่รับบัตรคิว จนกว่าเวลา 10.00 น. ที่ทุกคิวต้องกลับมารวมตัวกันที่จุดรับบัตรคิว เพื่อเข้าแถว และจะมีเจ้าหน้าที่พาผู้จอง ตามลำดับคิว ขึ้นไปยังจุดจำหน่ายบัตรด้านบนชั้น 3 ในเวลา 10.30 น.
6. สำหรับผู้ที่ไม่ได้มารับบัตรคิวและขึ้นไปบริเวณจุดจำหน่ายบัตรบนชั้น 3 ก่อนเวลา 10.30 น. จะไม่สามารถเข้าไปทำการซื้อบัตรได้ จนกว่าจะได้รับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะแจกให้หลังจากที่ปิดรับคิวทางด้านล่างแล้ว ในเวลา 10.30 น. ซึ่งเลขที่ของบัตรคิวที่ได้รับ จะเป็นเลขที่ต่อจากเลขสุดท้ายของการปิดรับบัตรคิวด้านล่าง และต้องรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะพาคิวทางด้านล่างขึ้นมาครบแล้ว ถึงจะเข้าทำการซื้อบัตรได้
7. เจ้าหน้าที่จะเปิดขายบัตรตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 19.30 น. หรือจนกว่าคิวจะหมด

ขั้นตอนการซื้อบัตร
เมื่อเจ้าหน้าที่พาผู้จองตามลำดับคิวขึ้นไปยังจุดจำหน่ายบัตรชั้น 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ผู้จองเข้าแถวตามคิว พร้อมถือแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วของตนไว้ เพื่อรอทำตามขั้นตอนต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

1. การเลือกที่นั่ง
ผู้จองเข้าไปทำการเลือกที่นั่งในโซนที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่ โดยการพรีเซลล์นี้ ผู้จองสามารถเลือกราคาบัตร โซน และหมายเลขที่นั่ง ได้จากผังที่นั่งที่เตรียมไว้ เมื่อเลือกที่นั่งได้แล้ว เจ้าหน้าที่จะกรอกรายละเอียดการซื้อบัตรลงในแบบฟอร์ม

2. รับเอกสารใบจอง
นำแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดการซื้อบัตรให้แล้ว มายื่นที่เคาเตอร์ “รับเอกสารใบจอง” เจ้าหน้าที่เคาเตอร์ จะตรวจสอบแบบฟอร์ม และหากทุกอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารใบจองให้ 2 ใบเหมือนกัน เพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไป

3. การชำระเงิน
ให้ผู้จองยื่นเอกสารใบจองให้เจ้าหน้าที่ ที่เคาเตอร์ “ชำระเงิน” ซึ่งชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (ขอความกรุณาเตรียมเงินให้พอดี) หลังจากที่ได้รับเงินครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราบริษัทฯ และเก็บส่วนต้นฉบับเอาไว้ และมอบส่วนสำเนาไว้ให้กับผู้จองเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริงในภายหลัง

4. การรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง
จะมีการเปิดรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง ของการเปิดจำหน่ายบัตรรอบพรีเซลล์ ในวันอังคารที่ 11 และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เวลา 10.00 – 18.00 น. โดยผู้จองต้องนำเอกสารส่วนสำเนาที่ได้รับตอนวันจองบัตร พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง พร้อมโปสเตอร์คอนเสิร์ตเป็นที่ระลึก (1 บัตร ได้โปสเตอร์ 1 ใบ)
หมายเหตุ : แนะนำว่าเมื่อผู้จองได้รับเอกสารส่วนสำเนาจากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ทำการถ่ายเอกสาร ถ่ายรูป
หรือสแกนเก็บไว้ด้วย ในกรณีที่เอกสารตัวจริงเกิดสูญหาย จะได้มีหลักฐานอ้างอิงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ แต่ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะใช้เอกสารตัวจริงในการยืนยันเป็นหลักฐาน ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรรอบพรีเซล
1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรพรีเซลเท่านั้น มีสิทธิ์ลุ้นเข้าเข้าชม “Watch 2 song during rehearsal” จำนวน 50 ท่าน
2. บัตรเข้าชมงาน 2014 TEEN TOP MY DEAR ANGELS IN BANGKOK แบบพิเศษ สี Pearls Violet พิมพ์พิเศษ
3. โปสเตอร์พิเศษสำหรับงาน 2014 TEEN TOP MY DEAR ANGELS IN BANGKOK
***หมายเหตุ: แนบสำเนาบัตรประชาชนในการจอง

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

Hot Tag

Trending

Follow me on Twitter

To Top