Connect with us

PINGBOOK

KOREA

นานะ (Nana) กระดูกเชิงกรานช้ำหลังตกเวที ต้นสังกัดสั่งพักกิจกรรม (2013-06-19)

นานะ (Nana) บาดเจ็บกระดูกเชิงกรานหลังตกเวที พร้อมงดทำกิจกรรมชั่วคราว


เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 มิถุนายน หลังจากที่ นานะ เสร็จสิ้นจากการบันทึกเทป MBC Music ‘Show Champion’ ในระหว่างที่เธอลงจากเวที นานะ ได้ก้าวพลาดและตกจากเวทีที่ความสูงกว่า 1.2 เมตร


Pledis ต้นสังกัดเปิดเผยว่าได้นำตัวส่งโรงพยาบาลพร้อมเข้ารับการตรวจร่างกาย แม้ว่าการตรวจเบื้องต้นจะไม่พบอาการผิดปกติ แต่เนื่องจากนานะบ่นปวดอยู่ตลอดเวลาทำให้มีการตรวจละเอียดอีกครั้ง ผลจากการตรวจครั้งที่สองปรากฏว่ามีอาการฟกช้ำที่กระดูกเชิงการ ทำให้เธอต้องพักผ่อนที่โรงพยาบาลต่อไปอีก


ขณะนี้ต้นสังกัดได้ยกเลิกตารางงานของนานะทั้งหมด โดย After School จะทำกิจกรรมเพียง 7 คนไปก่อน


ต้นสังกัดเผย "แม้ว่าโชคดีที่ไม่มีอาการบาดเจ็บในส่วนของกระดูก แต่เนื่องจากเธอรู้สึกเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาทำให้เรายกเลิกตารางงานทั้งหมดเพื่อให้เธอพักรักษาตัว"

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

Hot Tag

Trending

Follow me on Twitter

To Top