Connect with us

PINGBOOK

KOREA

ฮยอนอา (HyunA) ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ยังไม่ทำกิจกรรม (2013-05-13)

ฮยอนอา แห่ง 4minute ออกจากโรงพยาบาลเมื่อช่วงค่ำวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา เธอเข้ารับการรักษาจากอาการไข้สูงและภาวะขาดน้ำ แม้ว่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่เธอก็ยังไม่สามารถกลับมาทำงานได้


CUBE Entertainment เปิดเผยเมื่อ 13 พฤษภาคม กล่าวว่า “ตอนนี้เธอต้องพักผ่อนก่อน” เสริม “ฮยอนอารู้สึกอึดอัดที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้เราตัดสินใจให้เธอมาเป็นผู้ป่วยนอกแทน” เสริม “แพทย์แนะนำให้เธอต้องพักผ่อน เรื่องการกลับมาทำกิจกรรมนั้นเร็วไปสำหรับการพูดคุย”


กล่าวต่อ “ระดับภูมิคุ้มกันเธอต่ำมาก เป็นช่วงเวลาสำคัญต่อสุขภาพของเธอ” เสริม “หลังจากที่เราตรวจร่างกายในวันพุธนี้ เราถึงจะเริ่มคิดว่าจะกลับมาทำกิจกรรมเมื่อไร เร็วสุดจริงๆแล้วปลายสัปดาห์นี้ก็ได้ แต่ก็อาจจะเลทออกไปอีก” เขากล่าว

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top