Connect with us

PINGBOOK

KOREA

ฮยอนอา (HyunA) ออกจากโรงพยาบาล แต่ต้องพักต่ออีกก่อนทำงานอีกครั้ง (2013-05-13)

ฮยอนอา (HyunA) ออกจากโรงพยาบาลแล้ว


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ต้นสังกัด ฮยอนอา แห่ง 4minute เปิดเผยว่า “เมื่อช่วงค่ำวันที่ 12 พ.ค. ฮยอนอา ออกจากโรงพยาบาลแล้ว แพทย์บอกว่าอย่าเพิ่งหักโหม ดังนั้นเราจะให้เธอพักผ่อนที่บ้านก่อนในช่วงนี้”


ก่อนหน้านี้ ฮยอนอา ถูกนำตัวส่งโปรงพยาบาลจากภาวะขาดน้ำและมีไข้สูง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา และเนื่องจากสุขภาพที่ยังไม่หายดี ทำให้ 4minute จะทำกิจกรรมในแบบ 4 คนไประยะเวลาหนึ่ง


แม้ว่าฮยอนอาจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่เธอยังไม่เข้าร่วมทำกิจกรรมในทันที เธอจะต้องพักผ่อนให้หายดีก่อนแล้วค่อยเริ่มทำกิจกรรมอีกครั้ง

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top