Connect with us

PINGBOOK

KOREA

ฮยอนอา (HyunA) เข้าโรงพยาบาลจากไข้สูง CUBE ให้หยุดพักกิจกรรมชั่วคราว (2013-05-08)

8 พฤษภาคม CUBE Entertainment ต้นสังกัดเผย “ตอนนี้ฮยอนอาเข้ารับการตรวจอาการต่างๆที่โรงพยาบาล แม้ว่าผลจะออกมาไม่สมบูรณ์ แต่ว่าแพทย์บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติมากเท่าไหร่ หลังจากดูอาการแล้วเธอน่าจะต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง”


กล่าวต่อ “แพทย์บอกว่าฮยอนอาฟื้นตัวเร็ว แม้จะเข้าโรงพยาบาลมาพร้อมอาการไข้สูง แต่ไข้นั้นก็ดีขึ้นมากแล้ว อย่างไรก็ตาม ต้นสังกัดไม่อยากให้เธอรีบออกมาทำกิจกรรมทั้งๆที่ยังป่วยอยู่ ทำให้เธอจะต้องพักผ่อนที่โรงพยาบาลต่อไป เราจะรอจนกว่าเธอจะหายดีร้อยเปอร์เซ็นต์”


ขณะนี้ฮยอนอาหยุดทำกิจกรรมชั่วคราว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ฮยอนอา ไม่ได้เข้าร่วมในการบันทึกเทปรายการ SBS ‘Ingygayo’ รวมถึงวันนี้เธอก็จะงดกิจกรรมด้วยเช่นกัน ทีมงานเผยว่า “ตอนนี้ 4minute จะทำกิจกรรมเพียง 4 คนไปก่อน สำหรับงาน MBC Music ‘Show Champion’ ในวันนี้และงานอื่นๆ ฮยอนอา จะไม่ได้เข้าร่วมด้วย”


อนึ่ง ฮยอนอา ถูกนำตัวส่งโปรงพยาบาลจากภาวะขาดน้ำและมีไข้สูง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top