Connect with us

PINGBOOK

KOREA

เจย์ (Jay) แห่งวง TRAX รายงานตัวเข้ากรมเจอกันใหม่ 2 ปีข้างหน้า (2012-03-26)

26 มีนาคม เวลา 13.30 น. เจย์ (Jay) แห่งวง TRAX รายงานตัวเข้ากรม ณ ศูนย์ฝึกทหาร


หลังจากที่เจย์เข้ารับการฝึกเตรียมพร้อมการเป็นทหารแล้ว เขาจะเข้าประจำการทำหน้าที่รับใช้ชาติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสาธารณะอีกเป็นเวลา 23 เดือน เนื่องจากเจย์มีปัญหาทางสายตา ทำให้เขาถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 4 ด้วยการเป็นพลทหารกองหนุน


หลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จรวม 23 เดือนเขาจะกลับมาทำกิจกรรมร่วมกับ TRAX ต่อไป


ก่อนหน้านี้เจย์ได้เปิดเผยว่าเขาจะเข้ากรมภายในปีนี้ โดยทั้งเจย์และจองโมเคยพูดคุยกันว่าพวกเขาจะเข้ากรมพร้อมๆกัน อย่างไรก็ตาม จากปัญหาเรื่องตารางงานที่ต้องสะสางและปัญหาอื่นๆของ จองโม ทำให้เขาไม่สามารถเข้ากรมพร้อมกันได้ในวันนี้


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top