Connect with us

PINGBOOK

KOREA

แม่ของ คิมจีซุก (Kim Ji Suk) แห่ง RAINBOW เสียชีวิตส่งผลยกเลิกตารางงาน (2011-07-05)

แม่ของ คิมจีซุก (Kim Ji Suk) แห่ง RAINBOW เสียชีวิตทำให้ต้องยกเลิกตารางงาน


DSP Media เปิดเผยเมื่อ 5 กรกฏาคม กล่าวว่า "แม่ของคิมจีซุกแห่ง RAINBOW เสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรัง เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม เวลา 22.00 น."


สำหรับพิธีศพจะมีขึ้นในวันที่ 6 กรกฏาคม เวลา 11.00 น. ด้วยเหตุนี้ทำให้การที่จีซุกจะได้ร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมกับ RAINBOW จะยังเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบาก


DSP Media กล่าวว่า "สถานการณ์ในตอนนี้คือจีซุกน่าจะไม่สามารถเข้าร่วมตารางงานในรายการเพลงทั้ง 3 สถานีรวมถึงงานทั้งหมดของ Rainbow ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้" เสริม "ด้านเพื่อนๆใน Rainbow ก็รู้สึกเศร้ากันมากทำให้พวกเธอได้ตัดสินใจยกเลิกตารางงานรายการวิทยุในวันที่ 5 และ 6 กรกฏาคมนี้ ส่วนตารางงานอื่นๆในรายการโทรทัศน์ก็อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ครับ" เขากล่าว


อนึ่ง เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม จีซุก ไม่ได้ขึ้นเวทีในรายการ SBS ‘Ingygayo’ และก็ทำให้เกิดความสงสัยจากแฟนๆเป็นอย่างมาก ซึ่งภายหลังได้ทราบว่าเธอต้องไปคอยดูแลแม่ของเธอจากอาการป่วยนั่นเอง

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top