Connect with us

PINGBOOK

KOREA

ซูเปอร์จูเนียร์ เอ็ม (SJ-M) นำทีมศิลปินในมหกรรมฟรีคอนเสิร์ต MTV EXIT Live in Chiang Mai เพื่อรณรงค์ต้านต้านการค้ำมนุษย์ (2011-05-24)

28 เมษายน 2554 – กรุงเทพ/สิงคโปร์ – เอ็มทีวีเอ็กซิทแถลงวันนี้ประกาศจัดมหกรรมคอนเสิร์ต ในวันที่ 25 มิถุนายน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์


มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้จะจัดขึ้นที่สนามกีฬา700ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม อนึ่ง จะมีการแสดงนาจากศิลปินเอเชียชื่อดัง ‘ซูเปอร์จูเนียร์ เอ็ม’ ร่วมกับศิลปินชั้นนำอื่นๆ จากประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมมหกรรมคอนเสิร์ตครั้งนี้มากกว่า 20,000 คน


เอ็มทีวีเอ็กซิทเป็นโครงการที่มูลนิธิเอ็มทีวีเอ็กซิทร่วมมือกับรัฐบาลไทย องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศออสเตรเลีย (AusAID)


“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดมหกรรมคอนเสิร์ต MTV EXIT LIVE IN CHANG MAI” นายแมท เลิฟ ผู้อานวยการโครงการเอ็มทีวีเอ็กซิท กล่าว “ดนตรีเคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง การที่เราได้รับเกียรติมาจัดคอนเสิร์ตที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความตื่นตัวในเรื่องดนตรีและศิลปะ จะทำให้เราได้ใช้พลังแห่งดนตรีเพื่อสร้างจิตสานึกในหมู่เยาวชนให้ร่วมกันปราบปรามปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ได้เป็นอย่างดี”


สำหรับการจัดงานในประเทศไทยครั้งนี้ เอ็มทีวีเอ็กซิทเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับ TQPR และ สายการบินนกแอร์ ในช่วงเวลาเกือบสองปีครึ่งที่ผ่านมา เอ็มทีวีเอ็กซิท ได้จัดคอนเสิร์ตในประเทศต่างๆ มาแล้ว 25 ครั้งทั่วทวีปเอเชียได้แก่ ประเทศไทย ลาว กัมพูชา เนปาล ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเชียและติมอร์ตะวันออก


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเสิร์ตจะมีการประกาศในอนาคตอันใกล้นี้ ในส่วนของตั๋วเข้างานจะไม่มีการจำหน่ายแต่จะแจกผ่านทางหน่วยงานและองค์กรที่เป็นพันธมิตรของเอ็มทีวีเอ็กซิทเท่านั้น


MTV EXIT Live in Chiang Mai ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก: USAID, AUSAID, TQPR, Nok Airข้อมูลเพิ่มเติม:


MTV EXIT


แคมเปญ MTV EXIT (End Exploitation and Trafficking) เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความพยายามในการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ในการป้องกันการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โครงการนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในยุโรปเมื่อปีพ.ศ. 2547 ด้วยความร่วมมือจาก Swedish International Development Cooperation Agency หรือ SIDA และด้วยความร่วมมือจาก USAID ในปีพ.ศ. 2550 ซึ่งทำให้โครงการนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วเอเชีย โครงการนี้ได้จัดทาภาพยนตร์สารคดีและสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เช่นสารคดี Sold: An MTV EXIT Special นาเสนอโดย Lara Dutta สารคดี Traffic: An MTV EXIT Special นำเสนอโดย Lucy Liu และสารคดี Inhuman Traffic นำเสนอโดย Angelina Jolie และได้มีการจัดทาสารคดีเหล่านี้ในภาคภาษาท้องถิ่นที่นาเสนอโดยศิลปินเอเชียอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการนาเสนอในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ประกาศในสื่อสาธารณะ และการ์ตูน โครงการ MTV EXIT และ Radiohead ได้ร่วมมือกันจัดทาวีดีโอประกอบเพลงเพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่มีชื่อว่า All I Need ซึ่งได้เผยแพร่ออกอากาศทั่วทุกเครือข่ายของ MTV ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2551 โครงการ MTV EXIT ยังร่วมมือกับองค์กรเอกชนต่างๆ กว่า 100 องค์กร ในการแจกแผ่นพับหลายแสนแผ่นที่จัดทำขึ้นในภาษาต่างๆ กว่า 25 ภาษาเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนจำนวนกว่าล้านคนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ผ่านการแสดงคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีที่นาแสดงโดยศิลปินชั้นนาเช่น R.E.M, Radiohead, The White Stripes, The Hives Thievery Corporation และศิลปินชั้นนาระดับประเทศและระดับสากลอีกมากมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.mtvexit.org


การค้ามนุษย์


องค์การสหประชาชาติได้ให้คำจำกัดความของการค้ามนุษย์ว่าหมายถึง “การว่าจ้าง การขนส่ง และการรับไว้ซึ่งบุคคลเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณี ด้วยการใช้กาลัง การฉ้อโกงด้วยการหลอกลวงเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ องค์การสหประชาชาติประมาณการว่า ในช่วงเวลาหนึ่งอาจมีผู้คนถึง 2.5 ล้านคนจากทั่วโลกที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การค้ามนุษย์เป็นการค้าที่ผิดกฎหมายและเป็นปัญหาอาชญากรรมที่ใหญ่อันดับสองรองมาจากการค้าเสพติด ซึ่งผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์มีรายได้มากกว่า หมื่นล้านเหรียญดอลล่าร์ต่อปีจากการค้ามนุษย์และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่ คือ กลุ่มเยาวชนชายและ หญิง ผู้ซึ่งแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า


มูลนิธิ MTV EXIT ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2546 ในสหราชอาณาจักร (หมายเลขทะเบียน 1103267) โดยมีเป้าหมายสาคัญในการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย MTV ในการให้ความรู้กับเยาวชนและผู้ใหญ่เกี่ยวกับปัญหาด้านสิทธิของมนุษยชนและปัญหาสังคม มูลนิธิจัดทำโปรแกรมมัลติมีเดียและกิจกรรมต่างๆเพื่อรณรงค์ให้เกิดการรับรู้และสร้างทัศนคติในกลุ่มเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ นอกจากนี้มูลนิธิยังร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรเอกชนที่มีจุดประสงค์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์และการให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ได้มีอนาคตที่ดีขึ้น


เครือข่าย MTV ในเอเชีย


MTV Networks เป็นส่วนหนึ่งของ Viacom (NYSE: VIA, VIA.B) และเป็นหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ผู้สร้างสรรค์ระดับโลกที่จัดรายการโทรทัศน์และนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ MTV Networks ในเอเชีย ประกอบด้วยรายการทีวีสามรายการซึ่งเป็นที่นิยมในเอเชียคือ MTV เครือข่ายทีวีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นรายการทีวีชั้นนำด้านการใช้สื่อมัลติมีเดียโดยมีเยาวชนและวัยรุ่นเป็นกลุ่มผู้ชมหลัก Nickelodeon รายการบันเทิงระดับแนวหน้าที่ผลิตขึ้นเพื่อเด็กโดยเฉพาะ และรายการ VH1 เครือข่ายมิวสิควิดีโอ สำหรับผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่เพื่อติดตามแนวดนตรีที่พวกเขาชื่นชอบ เครือข่ายของ MTV มีทีวีช่องต่าง ๆ และบริการโปรแกรมต่าง ๆ เช่น MTV เอเชีย MTV จีน MTV อินเดีย MTV อินโดนีเซีย MTV แมนดาริน MTV ปากีสถาน MTV ฟิลิปปินส์ MTV ประเทศไทย Nick เอเชีย Nick อินเดีย Nick อินโดนีเซีย VH1 อินเดีย VH1 อินโดนีเซีย VH1 ประเทศไทย รวมถึง รายการธุรกิจ MTV Nickelodeon รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค การขาย และดิจิตัลมีเดีย ตลอดจนรายการที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไร้สาย


USAID


USAID หรือ the United States Agency for International Development เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งรับนโยบายต่างประเทศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา USAID เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลสหรัฐฯในการให้ความช่วยเหลือไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูสภาพความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ ลดปัญหาความยากจน และให้การช่วยเหลือในการปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย หน่วยงาน Regional Development Mission for Asia ของ USAID ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ มีหน้าที่ดูแลโปรแกรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียและโครงการข้ามชาติและให้ความสนับสนุนกับภารกิจของ USAID ในระดับทวิภาคีในเอเชีย โดยครอบคลุมประเด็นปัญหาหลัก อาทิ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้ามนุษย์และสัตว์ป่า ปัญหาโรคเอดส์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การค้า และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.usaid.gov และ www.usaid.gov/rdma/


AusAID


สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ หรือ AusAID คือหน่วยงานของออสเตรเลียที่ทำงานด้านการพัฒนาในระดับสากล การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของออสเตรเลียเป็นไปตามแนวทางและข้อกำหนดของ Millennium Development Goals ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการลดระดับความยากจน นอกจากนี้ AusAID ยังดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการความช่วยเหลือเพื่อประเทศกำลังพัฒนาของรัฐบาลออสเตรเลียที่ให้ความสำคัญกับการลดระดับความยากจน และการประสบผลสาเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืน AusAID ทางานร่วมกับ องค์กรอิสระ สถาบันพหุภาคี และอาสาสมัคร อีกทั้งยังมีการทำงานประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ การให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลียในโครงการ MTV EXIT เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทที่รัฐบาลออสเตรเลียมีต่อพันธกิจในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์อื่นๆ ของ AusAID ที่ดำเนินการอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงโครงการการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชีย(ARTIP) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นโครงการ TRIANGLE ซึ่งเป็นการร่วมงานระหว่างหน่วยงานรัฐบาลในภูมิภาคเพี่อพัฒนาสภาพ ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของแรงงานข้ามชาติ และ โครงการ Childhood ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการป้องกันเด็กและเยาวชนจากธุรกิจการค้าประเวณีและการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนากระบวนการของรัฐในการดาเนินการสอบสวน จับกุมผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.ausaid.gov.au

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

Hot Tag

Trending

Follow me on Twitter

To Top