Connect with us

PINGBOOK

KOREA

411 เผยรายละเอียดบัตรคอนเสิร์ต 2011 JYJ WORLD TOUR CONCERT IN THAILAND พร้อมวิธีการพรีเซล และร่วมลุ้นมีตอย่างใกล้ชิด (2011-03-01)

กำหนดการแสดง : วันเสาร์ที่ 2 และ อาทิตย์ที่ 3 เมษายน  2554
เวลา: 18.00 น.
สถานที่ : อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
    
บัตรคอนเสิร์ต  2011 JYJ WORLD TOUR CONCERT IN THAILAND


จะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นการ ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554  ผ่านช่องทางการจำหน่ายบัตรของ  ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ตั้งแต่เวลา 10:00 น เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-262-3456 หรือ www.thaiticketmajor.com


รายละเอียดการพรีเซลบัตรคอนเสิร์ตสำหรับบุคคลทั่วไป
    
กำหนดการ :  วันศุกร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554
จำหน่ายผ่าน : www.411ent.com  
การชำระเงิน :  โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
การรับบัตร :  รับด้วยตัวเอง รอบที่1*วัน เวลา และสถานที่ รอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่ง*
                  รอบที่2 *วันที่ 2-3 เมษายน 2554   :  411ent Customer Service Counter @ Impact  Arena
                  ส่งทางไปรษณีย์ ทั่วประเทศ ก่อนวันคอนเสิร์ตอย่างน้อย 7 วัน
 
กติกาในการพรีเซล (กรุณาอ่านทำความเข้าใจโดยละเอียดทุกข้อ)


1.ระยะเวลาในการเปิดพรีเซล เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 เวลา 18.00 น.


2. การพรีเซลสามารถทำได้โดยผ่านขั้นตอนทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น โดยท่านสามารถเข้าไปจองซื้อบัตรได้ที่ www.411ent.com โดยรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆในการพรีเซลสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป


3.การจองบัตรรอบพรีเซลนี้ จะสามารถเปิดให้ผู้จองเลือกรอบการแสดง ราคาบัตร และโซนที่ต้องการได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถเลือกหรือระบุหมายเลขที่นั่งได้ ***ทั้งนี้ หมายเลขที่นั่งจะขึ้นอยู่กับลำดับการโอนเงินก่อน-หลัง***


4.การจอง 1 ครั้ง เท่ากับ “1 ออเดอร์” โดย 1 ออเดอร์ สามารถเลือกจำนวนที่นั่งได้สูงสุดไม่เกิน 6 ที่นั่ง (โดยทีมงานฯ จะจัดที่นั่งติดกันให้ใน 1 ออเดอร์ กรณีที่เป็นบัตรราคาเดียวกันและโซนเดียวกัน)


5.กรุณาเตรียมข้อมูลสำหรับใช้ในการจองบัตรให้พร้อม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจอง อาทิ ชื่อ- นามสกุลที่ถูกต้องตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก, อีเมล และ **ที่อยู่สำหรับการส่งไปรษณีย์ (ในกรณีที่กดเลือกให้จัดส่งบัตรทางไปรษณีย์)


6.บริษัทฯ สามารถจัดส่งบัตรคอนเสิร์ต (บัตรแข็ง) ให้กับผู้จองที่อยู่ต่างจังหวัดหรือมีความประสงค์จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ได้ โดยคิดค่าธรรมเนียมในจัดส่งเพิ่มเติม ในราคาออเดอร์ละ 50 บาท


7.เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้ว และกดยืนยันการจองบัตรเรียบร้อย ระบบจะทำการแจ้งรหัสจอง, ยอดเงินที่ต้องชำระ, ข้อมูลทางธนาคารสำหรับการโอนเงิน, กำหนดเวลาในการโอนเงินและการแจ้งโอนเงิน ***(ภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากที่กดยืนยันการจองบัตรผ่านทางหน้าเว็บ)*** ซึ่งหากผู้จองไม่สามารถทำการโอนเงินและแจ้งโอนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการลบออเดอร์ที่ท่านได้จองไว้ และคืนบัตรกลับเข้าสู่ระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้กับท่านอื่นได้ทำการจองในลำดับต่อไป


ชื่อบัญชี        (รอคอนเฟิร์ม)
เลขที่บัญชี     (รอคอนเฟิร์ม)
ธนาคาร        ไทยพาณิชย์         
สาขา            พหลโยธิน 
ประเภทบัญชี  กระแสรายวัน


8. หลังจากที่ส่งข้อมูลการจองบัตรด้วยวิธีการกดยืนยันแล้ว ผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและยกเลิกการจองบัตรได้ทุกกรณี เว้นแต่การจองจะถูกยกเลิกเองโดยอัตโนมัติหากท่านไม่โอนเงินและแจ้งโอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด


9.ยอดเงินที่ต้องชำระจะมียอดเศษสตางค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างของยอดเงินที่โอนเข้ามาบัญชี และเพื่อความสะดวกต่อขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน ดังนั้น กรุณาโอนเงินตามยอดที่ระบบแจ้งพร้อมเศษสตางค์ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ***นอกจากนี้ ผู้จองต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรเพิ่มอีก 20 บาท ต่อบัตร 1 ใบ โดยระบบจะบวกให้โดยอัตโนมัติ*** (เนื่องจาก บริษัทฯต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์เพื่อทำการออกบัตรแข็ง)


10.หลังจากโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้าไปแจ้งข้อมูลการโอนเงิน (วันที่โอน เวลาโอน ยอดเงินที่โอน) ที่หน้าเว็บของ www.411ent.com/jyj ภายในเวลาที่กำหนด ***(6 ชั่วโมง)*** หากผู้จองไม่เข้ามาแจ้งโอนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระบบจะทำการลบออเดอร์ที่ทำการจองเข้ามาออก และถือว่าสละสิทธิ์ในการจองบัตรทันที


11.หลังจากแจ้งโอนเงินแล้ว ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินและยอดเงินที่ถูกโอนเข้ามาในบัญชี โดยจะใช้เวลาดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวประมาณ 6 ชั่วโมง ซึ่งผู้จองสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการจองบัตรได้อีกครั้ง ในอีก 6 ชั่วโมงต่อมา หากสถานะการจองบัตรยังไม่ขึ้นในระบบว่า “คอนเฟิร์ม” กรุณาติดต่อกลับทีมงานเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด


12.กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงิน เช่น แบบฟอร์มในการโอนเงินของธนาคาร, สลิปโอนเงินผ่านทางตู้ ATM, ใบยืนยันการโอนเงินผ่านทางระบบ Online Banking พร้อมทั้งรหัสจอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง (บัตรแข็ง) ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น


13.กำหนดการรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง (บัตรแข็ง) ด้วยวิธีการรับด้วยตนเอง และกำหนดการส่งบัตรผ่านทางไปรษณีย์แบบ EMS ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
รับด้วยตนเอง
รอบที่1   วัน เวลา และสถานที่ รอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่ง
รอบที่2   วันที่ 2-3 เมษายน 2554 : 411ent Customer Service Counter@ Impact  Arena
ส่งทางไปรษณีย์ ทั่วประเทศ ก่อนวันคอนเสิร์ตอย่างน้อย 7 วัน
  
14. สำหรับผู้ที่ไม่สามารถจองบัตรในช่วงพรีเซลกับทาง 411ent ได้ ท่านยังสามารถทำการจองและซื้อบัตรผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.thaiticketmajor.com ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ  02-616-8178, 02-271-3088 หรือทางช่องทางอื่นๆ อาทิwebsite :  www.411ent.com/contact,
Email :     jyjpresale@411ent.com
twitter :   @411ticket
facebook : www.facebook.com/fouroneoneent** สิทธิพิเศษสำหรับผู้จองบัตรในรอบพรีเซล**


1.รับโปสเตอร์ 2011 JYJ WORLD TOUR CONCERT IN THAILAND (Official version) สำหรับบัตรทุกที่นั่ง และทุกราคา (ทั้ง 2 รอบการแสดง)


2.ลุ้นสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงาน Press Conference (with JYJ) ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 17.00 น. ณ ลานพาร์คพารากอน จำนวน 100 คน (Random) ***
โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.411ent.com ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554


3.สำหรับผู้ที่สามารถจองบัตรราคา 5,500 บาท และ 5,000 บาท (รอบใดก็ได้) จากการพรีเซล รับสิทธิพิเศษลุ้นเข้าร่วมงาน “Exclusive Meeting with JYJ” จำนวน 250 คน ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 (เวลาและสถานที่รอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่ง) โดยวิธี Random จากหมายเลขที่นั่ง และจะประกาศผลทาง www.411ent.com ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554


หมายเหตุ: รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม
 
FAQ (ถาม-ตอบ)


Q: ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร?
A : ชื่อบัญชี : ………(รอคอนเฟิร์ม)………เลขที่บัญชี :………(รอคอนเฟิร์ม)………
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน (กระแสรายวัน)
***เพื่อความสะดวกผู้จองสามารถโอนผ่าน เค้าน์เตอร์ธนาคาร Online Banking หรือตู้ ATM ได้เลย***
(ทุกขั้นตอนการโอนเงิน โดยเฉพาะวิธีโอนผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคาร กรุณาใส่เลขเศษสตางค์ตามระบบจองบัตรที่แจ้งไปในข้อ 9 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินของทุกท่าน)


Q: ลำดับบัตรที่นั่ง ขึ้นอยู่กับลำดับการจอง หรือ ลำดับของการโอนเงิน?
A: ลำดับที่นั่งจะเรียงตามลำดับการโอนเงิน ส่วนการโอนเงินและการแจ้งโอนเงิน ต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงหลังจากทำการจองในหน้าเว็บแล้วเท่านั้น


Q: ชื่อบัญชีที่เป็นผู้โอนจำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองหรือไม่
A: ไม่จำเป็น


Q: ผู้จองจะทราบเลขที่นั่งบัตรที่จองได้เมื่อใด?
A: ในวันที่รับบัตร


Q: ในกรณีที่ผู้จองแจ้งโอนเงินช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด (6 ชั่วโมง) แล้วใบสั่งซื้อถูกลบออกจากระบบจะทำอย่างไร?
A: หากยังมีที่นั่งเหลืออยู่ในระบบ แนะนำให้ผู้จองเข้าไปจองบัตรใหม่อีกครั้ง แล้วนำรหัสใหม่ มาแจ้งโอนเงิน ด้วยยอดเงินเก่าที่ผู้จองเคยโอนมา


Q: ผู้จองสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้หรือไม่?
A: ในการจองพรีเซลไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ ทางบริษัทฯ จะรับเฉพาะช่องทางการโอนเงินโดย Online Banking, ATM และ เคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น


Q: กรณีที่โอนเงินผ่าน Online Banking แต่ไม่มีเวลาขึ้นโชว์จะทำอย่างไร?
A: หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ Statement Today (รายการเดินบัญชีวันนี้) ในหน้านั้นจะมีเวลาแจ้งให้ทราบ


Q: ผู้จองสามารถเข้าไปทำการจองก่อนเวลา 8.30 น. ของวันที่ 4 มีนาคม 2554 ได้หรือไม่?
A: ผู้จองไม่สามารถจองก่อนเวลาที่กำหนดได้เพราะมีการตั้งระบบป้องกันเอาไว้เพื่อความยุติธรรม


Q: แผนผังที่นั่งนี้เป็นฉบับสมบูรณ์แล้วใช่หรือไม่?
A: ใช่Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top