Connect with us

PINGBOOK

KOREA

รายละเอียดการพรีเซลบัตรคอนเสิร์ต Yamashita Tomohisa World Tour Bangkok สำหรับบุคคลทั่วไป (2010-12-29)

รายละเอียดการพรีเซลบัตรคอนเสิร์ต Yamashita Tomohisa World Tour Bangkok สำหรับบุคคลทั่วไป


กำหนดการ :  วันที่ 4 – 6 มกราคม 2554
จำหน่ายผ่าน :   www.pingbook.com/yamap
การชำระเงิน :  โอนเงินผ่านธนาคาร
การรับบัตร :  ไม่เกินวันที่ 30 มกราคม 2554 (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
10 วัน) หรือส่งทางไปรษณีย์


กติกาในการพรีเซลล์ (กรุณาอ่านทำความเข้าใจโดยละเอียดทุกข้อ)


1. ระยะเวลาในการเปิดพรีเซลล์รอบของปิงบุค จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 16.00 น.


2. การพรีเซลล์จะทำผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น โดยเข้าไปที่ www.pingbook.com/yamap รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ของการพรีเซลล์สามารถเข้าไปอ่านที่หน้าเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2554


3. จำนวนบัตรคอนเสิร์ตที่จะพรีเซลล์กับรอบปิงบุค คือบัตรทั้งหมดหลังการพรีเซลให้สมาชิกและส่วนที่กันของทางญี่ปุ่นแล้ว


4. การจองบัตรรอบพรีเซลล์รอบนี้ จะสามารถเปิดให้ผู้จองเลือกรอบการแสดง ราคาบัตร และโซนฝั่งซ้าย –ขวา บน-ล่างได้ (ไม่สามารถเลือกโซนย่อยได้ เนื่องจากจำนวนบัตรต่อโซนนั้นมีจำนวนไม่มาก) แต่ไม่สามารถเลือกหมายเลขที่นั่งได้ ***โดยทีมงานฯ จะจัดลำดับที่นั่งที่ดีที่สุดให้กับผู้จองตามลำดับการโอนเงิน***


5. การจอง 1 ครั้ง จะเรียกว่า “1 ออเดอร์” โดย 1 ออเดอร์ สามารถเลือกที่นั่งได้สูงสุดไม่เกิน 6 ที่นั่ง โดยทีมงานฯ จะจัดที่นั่งติดกันให้ภายใน 1 ออเดอร์ ในกรณีที่เป็นบัตรราคาเดียวกันและโซนเดียวกัน


6. ข้อมูลสำหรับการใช้จองบัตรคือ ชื่อ นามสกุล ที่ถูกต้องตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก, อีเมลล์ และที่อยู่สำหรับการส่งไปรษณีย์ (ในกรณีกดเลือกให้จัดส่งบัตรทางไปรษณีย์)


7. ผู้จองสามารถให้ทีมงานจัดส่งบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง ให้กับผู้จองทาง ไปรษณีย์แบบ EMS ได้ แต่ทางทีมงานฯ จะคิดค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติม ซึ่งจะคิดอยู่ที่ออเดอร์ละ 50 บาท


8. เมื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน และกดยืนยันการจองบัตรแล้ว ระบบจะทำการแจ้งรหัสจอง, ยอดเงินที่ต้องชำระผ่านทางการโอนเงิน, ข้อมูลของธนาคารที่ท่านต้องทำการโอน และกำหนดเวลาที่ท่านต้องโอนเงินและแจ้งโอน คือ ภายใน 12 ชม. นับจากที่กดยืนยัน หากผู้จองไม่โอนเงินและแจ้งโอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการลบออเดอร์ที่จองเข้ามา และคืนบัตรที่ทำการจองเข้าสู่ระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้จองท่านอื่นทำการจองในลำดับต่อไป


9. หลังจากที่ส่งข้อมูลการจองบัตรมาทางทีมงานแล้ว ผ่านการกดยืนยันแล้ว ผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและยกเลิกการจองบัตรทุกกรณี ยกเว้นการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติหากไม่โอนเงินและแจ้งโอนเงินภายในระยะเวลา ที่กำหนด


10. ยอดเงินที่ต้องชำระ จะมียอดเศษสตางค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างของยอดเงินที่โอนเข้ามาบัญชี และเพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน ดังนั้น กรุณาโอนเงินตามยอดที่ระบบแจ้งพร้อมเศษสตางค์ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว


11. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาเข้ามาที่หน้าเว็บ www.pingbook.com/yamap เพื่อแจ้งข้อมูลการโอนเงิน (วันที่โอน เวลาโอน ยอดเงินที่โอน) ภายในเวลาที่กำหนด (12 ชม.) หากผู้จองไม่เข้ามาแจ้งโอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการลบออเดอร์ที่ทำการจองเข้ามา และถือว่าสละสิทธิ์ในการจองบัตรทันที


12. หลังจากแจ้งโอนเงินแล้ว ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการโอนกับยอดเงินที่ถูกโอนเข้ามาในบัญชี โดยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6 ชม.  ขอให้ผู้จองกลับเข้ามาตรวจสอบสถานะการจองอีกครั้ง หลังจากเวลาผ่านไป 6 ชม. หากสถานะการจองบัตรยังไม่ขึ้นในระบบว่า “คอนเฟิร์ม” กรุณาติดต่อกลับทีมงานโดยด่วน เพื่อหาสาเหตุ


13. กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงิน เช่น แบบฟอร์มในการโอนเงินของธนาคาร สลิปโอนเงินผ่านทางตู้ ATM ใบยืนยันการโอนเงินผ่านทางระบบ Online Banking พร้อมทั้งรหัสจองไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและเพื่อป้องกันการแอบอ้าง


14. กำหนดการรับบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง และกำหนดการส่งบัตรผ่านทางไปรษณีย์แบบ EMS จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


15. ผู้ที่ไม่สามารถจองบัตรในช่วงระยะเวลาพรีเซลล์กับปิงบุคได้ สามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ pingbookticket@gmail.com, twitter @PingbookTicket และหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่ง


FAQ (ถาม-ตอบ)


Q: โอนเงินผ่านทางธนาคารอะไร ?
A: ไทยพาณิชย์ครับ สามารถโอนผ่าน Online Banking, ATM และ เคาเตอร์ธนาคารได้ครับ กรณีที่โอนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร แจ้งให้เขาใส่เลขเศษสตางค์ตามระบบจองบัตรที่แจ้งไปครับ (โดยเราจ่ายเงินให้ทางธนาคารเพิ่มอีก 1 บาทเพื่อเศษสตางค์นั้นครับ)


Q: ชื่อและเลขบัญชีที่ต้องโอนไปคืออะไร
A: ชื่อและเลขบัญชีจะแจ้งให้ทราบหลังจากทำการจองเรียบร้อย


Q: ลำดับบัตรที่นั่ง ขึ้นอยู่กับลำดับการจอง หรือ ลำดับของการโอนเงิน?
A: เรียงที่นั่งตามลำดับการโอนเงินครับ ส่วนการโอนเงินและการแจ้งโอนต้องดำเนินการภายใน 12 ชั่วโมงหลังจองเท่านั้นครับ


Q: ชื่อบัญชีที่เป็นผู้โอนจำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองหรือไม่
A: ไม่จำเป็น


Q: เราจะทราบว่าได้ตั๋วที่นั่งใด ในขั้นตอนไหน
A: ตอนรับบัตร


Q: ถ้าแจ้งโอนช้าเกิน 12 ชั่วโมงแล้วใบสั่งซื้อถูกลบออกจากระบบจะทำอย่างไร
A: ถ้ายังมีที่นั่งเหลือ ให้จองใหม่  แล้วนำรหัสใหม่ มาแจ้งโอนด้วยยอดเงินเก่าที่เคยโอนมา


Q: รับบัตรเครดิตหรือไม่
A: ไม่ครับ, รับเฉพาะช่องทางการโอนเงินโดย Online Banking, ATM และ เคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น


Q: กรณีที่โอนเงินผ่าน Online Banking แต่ไม่มีเวลาบอกจะทำอย่างไร
A: หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ Statement Today (รายการเดินบัญชีวันนี้) ในหน้านั้นจะมีเวลาแจ้งให้ทราบ


Q: จะรู้ได้อย่างไรว่าระบบเปิดเวลา 08.30 น. แล้วจองก่อนเวลาได้หรือไม่
A: ระบบยึดตามเวลามาตรฐานสากล ตรวจสอบได้ที่ โทร 181 และไม่สามารถจองก่อนเวลาได้เพราะระบบจะทำการป้องกันเอาไว้

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

Hot Tag

Trending

Follow me on Twitter

To Top