เพลง I'm your man
ศิลปิน 2PM
อัลบั้ม I'm Your Man
วางจำหน่าย 2011.08.18
ประเภท ศิลปินกลุ่ม

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่


I'm your man

I'm your man

I'm your man

Baby I'm your man...I'm your man...

Please believe me Please be with meอิมา อานาตาโอ มาโมรุตาเม โซ-

อานาตาดาเคโอ มาโมรุตาเมนิ

โซอุ คิมิโอ ซึซึมิโกเมโร โคโน คันโจ- so realซูเบเต ซาซาเครุโยะ

โซโน โคโคโรโน อิตามินิ

โยริซดเต อิตาอิโนซา

you ain't gotta hurt โคเรอิโจ-

let me love you uh อิมาซึคุดาการะ โคโคนิอิรุ

baby i'm your man อิโตชิอิโยะ

โคโนมุเนะ ฮาริซาเคโซอุซาโซโนมิโอ มาคาเซเตโยะ

เนกาอิโอ โคเมเตะ For you

ชิดโตชิเตะ อิราเรนาอีโนซา

มุเนวะอะซึกุ ตากานารุโนซา

อิมา...ซึกุ...อาอิตาอิ

ยูเกนจิกคุ move onซึเบเตวะ คิมิโนะ ตาเมนิ

You know that you can lean on me

อิซึโม คิมิโนะ โซบานิYou always be my baby

เดคินาอิ โคโตวะนาอิซา

I'll do anything for ya

What your wish girl นันเดโมะ

I'm your man Lets go!Baby I'm your man มาเคนาอิโย

อาเคนาอิ โยรุวะ นาอิคาระอานาตาดาเคโอะ มิซึเมะ

มิราอิเตราซึโยะ True heart

Baby I'm your man I'm your man

Please believe me Please be with meอิมาวะ คานาชิคุเตะ ยาริคิเรนาอิ โตชิเตโมะ

โพคุกะ โซบะนิ อิเตะ ซาซาเอรุโยะ อานาตะ โอ ชินจิเตรุbaby i'm your man อิโตชิอิโยะ

โคโนมุเนะ ฮาริซาเคโซอุซาโซโนมิโอ มาคาเซเตโยะ

เนกาอิโอ โคเมเตะ For you

Baby I'm your man

ดาอิโจอุบุ โอโมอินิ โอวะริวะ นาอิคาระเซคาอิจุอุเดะ ฮิโตริโนะ อานาตาโอะ มาโมรุโยะ True love

Baby I'm your man...

I'm your man...

Please believe me Please be with me


คำแนะนำ หากคุณพบว่าเนื้อเพลงด้านบนนี้มีความไม่ถูกต้องของข้อมูล หรือขาดคำร้องภาษาไทยและคุณต้องการเพิ่มเติม สามารถคลิกที่ปุ่มแก้ไขเนื้อเพลงด้านล่าง (ทีมงานจะตรวจสอบเนื้อเพลงก่อนนำขึ้น)