ŧ I'm In Love (With 정성하)
ŻԹ Narsha
ź NARSHA
ҧ˹ 2010.07.08
ŻԹ˭ԧ

ԡʹҾ˭


사실은 첨 봤을 때 부터 그댈 좋아했다고
ҫֹ ѷ ٷ η
말하기가 내겐 참 어려웠던거죠
ҡա ࡹ ͷ͹ͨ

먼저 연락하지 않으면 그댈 놓칠까봐
͹ ͹ѡҪ ѹ͹ ⹪šҺ
글자를 쓰고 또 보고 지우길 반복했죠
Ū ١ ѹη

깊어지면 상처뿐일거라는 생각에
վͪ͹ ѧͻٹšҹֹ ᫧ѡ
두려움이 앞선 건 사실이지만
;͹ ͹ ҫժѹ
간절한 맘으로 기도하고 바랬던 사람이
ѹѹ ÷͹
그대라고 난 믿어요
ѹ մ

Im in love , Im fall in love
두렵진 않네요 그대와 함께라면
ͺչ ѹ ͹
세상은 너무 아름답죠
૫ѧֹ Ѻ

I thought I never gonna fall in love
But Im in love
Cuz I wanna love you baby

사실은 첨 봤을 때 부터 내 맘속으로 부터
ҫֹ ѷ ٷ ⫡ ٷ
그댄 파도처럼 밀려 들어 온통 하루 종일 그대만 떠올려
ᴹ ⴪ ͹ ѹ
I can be a good lover Wanna be your 네잎clover
I can be a good lover Wanna be your Ծ clover
세상에서 가장 행복한 여자가 된 것만 같아요
૫ѧͫ Ҩѧ Χѹ ͨҡ չ ͷѹ ҷ

그댄 gotta believe me
ᴹ gotta believe me
Make you never gonna leave me
의심하진 않을래요 그댈 믿을께요
«ҪԹ ѹ մ

Im in love , Im fall in love
두렵진 않네요 그대와 함께라면
ͺչ ѹ ͹
세상은 너무 아름답죠
૫ѧֹ Ѻ

Im in love , Im fall in love
두렵진 않네요 그대와 함께라면
ͺչ ѹ ͹
세상은 너무 아름답죠
૫ѧֹ Ѻ

그대는 너무 아름답죠
ᴹֹ Ѻ
й ҡسŧҹդ١ͧͧ ͢ҴͧФسͧ öԡŧҹҧ (ҹеǨͺŧ͹Ӣ)