เพลง Bad Girl
ศิลปิน BEAST
อัลบั้ม Beast Is The B2ST
วางจำหน่าย 2009.10.14
ประเภท ศิลปินกลุ่ม

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่


Title : Bad Girl
Artist : 비스트

I`m heart sick heal me be crazy can`t let you go
sad love song my love`s gone plz baby don`t go far
(we got a new skool sounds now we take this song)

so beast!!!

down down we gotta get down

down down we gotta get down

down down we gotta get down

(I wanna come to me girl)

down down we gotta get down

down down we gotta get down

down down we gotta get down

(I wanna come to me girl)


니가 떠난 자리에 슬픔이 가득해
นีกา ตอนาน ชารีเอ ซึลพือมมี คาดึกแฮ
The spot where you’ve left is full of sadness
; ตรงที่ที่เธอจากไปมันเต็มไปด้วยความเศร้า

나만 두고 떠나버리면 난 어떡해
นามาน ทูโก โตนาบอรีมยอน นาน ออตอกแค
How could you leave without me
; เธอจากไปได้ยังไงโดยที่ไม่มีฉัน

시간이 지나가도 니 얼굴이 자꾸 떠올라
ชีกานี จีนากาโด นี ออลกูรี จากู ตอโอลลา
As the time passes your face keeps popping in my mind
; เมื่อเวลาผ่านไปหน้าของเธอก็มักจะโผล่ขึ้นมาในใจฉัน

머리가 빙글빙글 도는데
มอรีกา พิงกึลบิงกึล โทนึนเด
And now my head feels dizzy
; ตอนนี้ฉันเวียนหัวจริงๆ

어제가 마지막 kiss 널 잡지 못한 내 miss
ออเจกา มาจีมัก kiss นอล จับจี มดทัน แน miss Last night was my last kiss and as I didn’t hold you back it was my miss
; เมื่อคืนนี้เป็นจูบสุดท้าย และฉันไม่ได้กอดเธอไว้นั่นมันเป็นความผิดของฉัน

모든 게 꿈이길 plz 난 그냥 바보 바보가 된 것 같아
โมดึน เก กุมีกิล plz นาน คือนยัง พาโบ พาโบกา ดเวน กอด กัททา
Plz hopefully everything is a dream and I think i’ve become an idiotic idiot
; Plz หวังว่าทุกอย่างจะเป็นแค่ฝันและฉันคิดว่าฉันใกล้จะเป็นคนโ ง่ งี่เง่า

소리쳐 소리쳐 불러 붙잡고 붙잡고 싶어도
โซรีชยอ โซรีชยอ พุลรอ พุดจับโก พุดจับโก ชีพอโด
Shout, shout, although I really-really want to hold you but
; ตะโกนแล้วตะโกนอีก ถึงแม้ว่าฉันจะอยากรั้งเธอไว้แต่

hey hey hey girl 돌아와줘 plz ma hate girl
hey hey hey girl โดราวาจวอ plz ma hate girl
Hey hey hey girl, please come back plz ma hate girl
; Hey hey hey girl, กลับมาเถอะนะ plz ma hate girl

아무리 생각해도 말도 안 돼 bad girl
อามูรี แซงกักแคโด อัน ดเว bad girl
Bad girl, been thinking about it and it doesn't make any sense
; คิดเกี่ยวกับมันและไม่ได้ทำให้รู้สึกอะไร Bad girl

자꾸만 니 생각에 미쳐 미쳐 bad girl
จากุมาน นี แซงกาเก มีชยอ มีชยอ bad girl
Bad girl, your reminiscences are driving me crazy
; ความทรงจำเกี่ยวกับเธอมันทำให้ฉันใกล้บ้าแล้ว

떠나지 말라고 네게 소리쳐도
ตอนา จีมาราโก เนเก โซรีชยอโด
Although I cried “don’t leave”
; ถึงแม้ว่าฉันจะร้องและบอกว่า “อย่าไป”

뒤돌아 보지도 않는 bad girl
ทวีโทรา โพจีโด อานึน bad girl
Bad girl who leaves without looking back
; เธอก็ไม่แม้แต่จะหันหลังกลับมามอง Bad girl

G.O.N.E 니가 떠나니 잘 가던 시계도 stop 괜히
G.O.N.E นีกา ตอนานี ชัล คาดอน ชีกเยโด stop แควนฮี
G.O.N.E, after you’ve left, even the ticking clock stopped.
; G.O.N.E หลังจากเธอไปแล้วนาฬิกาก็เหมือนหยุดเดิน

내 귀에서 들리는 like our story (so sick)
แน ควีเอซอ ทึลรีนึน like our story (so sick)
The words my ears pointlessly picked up is like our story (so sick)
; คำที่หูฉันได้ยินอย่างไร้จุดหมายฟังดูแล้ว likle our story (so sick)

한때는 ma ma lady 니가 없어 울어 난 daily
ฮันแตนึน ma ma lady นีกา ออบซอ อุรอ นาน daily
At one point, ma ma lady, without you I cried daily
; ครั้งหนึ่ง ma ma lady ไม่มีเธอฉันร้องไห้ daily

아직 니 자리는 비워둘게 girl C.O.M.E
อาจิก นี ชารีนึน พีวอดุลเก girl C.O.M.E
For now I will reserve your spot, girl C.O.M.E
; เพื่อตอนนี้ฉันจะพาเธอกลับมาจุดเดิม girl C.O.M.E

미워한 지 하루만에 그리워져
มีวอฮัน จี ฮารุมาเน คือรีวอจยอ
I've only hated for a day, but I miss you already
; ฉันได้แต่เกลียดวันนี้ แต่ว่าฉันก็เสียเธอไปแล้ว

니 생각에 내 얼굴이 눈물로 번져
นี แซงกาเก แน ออลกุรี นุนมุลโร พอนจยอ
Just thinking about you leaves face soaked with tears
; แค่คิดถึงที่ว่าเธอจากไปแล้ว น้ำตาก็นองหน้า

널 붙잡으려 하면 너에게 다가갈수록 더
นอล พุทจาบือรยอ ฮามยอน นอเอเก ทากาคาลซูลก ทอ
As I get closer to confine you
; เมื่อฉันเข้าใกล้เธอ
내게서 멀리멀리 가는데
แนเกซอ มอลรีมอลรี คานึนเด
You are only getting farther and farther
; เธอก็จะออกห่างไปเรื่อยๆ

다시 돌리긴 너무 늦어버린 것 같애
ทาชี โดลรีกิน นอมู นือจอบอริน กอซ กัทเท
It must be too late to go back
; มันคงจะสายไปแล้วที่จะกลับมา

니 목소리가 내게서 자꾸 멀어지는데
นี มกโซรีกา แนเกซอ จากู มอรอจีนึนเด
You are voice is only getting fainter
; เสียงเธอได้ยินแค่เพียงเบาๆ

소리쳐 소리쳐 불러 붙잡고 붙잡고 싶어도
โซรีชยอ โซรีชยอ พุลรอ พุดจับโก พุดจับโก ชีพอโด
Shout, shout, although I really-really want to hold you but
; ตะโกนแล้วตะโกนอีก ถึงแม้ว่าฉันต้องการรั้งเธอไว้แต่

hey hey hey girl 돌아와줘 plz ma hate girl
hey hey hey girl โทราวอจวอ plz ma hate girl
Hey hey hey girl, please come back, plz ma hate girl
; Hey hey hey girl กลับมาเถอะนะ plz ma hate girl

아무리 생각해도 말도 안 돼 bad girl
อามูรี แซงกักแคโด อัน ดเว bad girl
Bad girl, been thinking about it and it doesn't make any sense
; คิดเกี่ยวกับมันและไม่ได้ทำให้รู้สึกอะไร Bad girl

자꾸만 니 생각에 미쳐 미쳐 bad girl
จากุมาน นี แซงกาเก มีชยอ มีชยอ bad girl
Bad girl, your reminiscences are driving me crazy
; ความทรงจำเกี่ยวกับเธอมันทำให้ฉันใกล้บ้าแล้ว

떠나지 말라고 네게 소리쳐도
ตอนา จีมาราโก เนเก โซรีชยอโด
Although I cried “don’t leave”
; ถึงแม้ว่าฉันจะร้องและบอกว่า “อย่าไป”

뒤돌아 보지도 않는 bad girl
ทวีโทรา โพจีโด อานึน bad girl
Bad girl who leaves without looking back
; เธอก็ไม่แม้แต่จะหันหลังกลับมามอง Bad girl

여태껏 니가 했던 모든 말
ยอแทกอซ นีกา แฮดตอน โมดึน มาล
The words I couldn’t say before
; คำที่ฉันไม่สามารถพูดได้ก่อนหน้านี้

한순간 모든 게 다 거짓말
ฮันซุนกาน โมดึน เก ทา คอจิดมาล
Suddenly became lies
; ทันใดนั้นมันกลายเป็นคำโกหก

니 맘을 되돌리려 할수록
นี มามึล ทเวโดรีรยอ ฮัลซูลก
You’re getting further and further away from me
; เธอกำลังทำตัวห่างออกไปและห่างออกไปเรื่อยๆจากฉัน

내게서 한 걸음씩 멀어져 가는 너
แนเกซอ ฮัน คอรึมวิก มอรอจยอ คานึน นอ
You’re getting furtheraway from me
; เธอกำลังทำตัวห่างออกไปจากฉัน

아무리 생각해도 말도 안 돼 bad girl
อามูรี แซงกักแคโด อัน ดเว bad girl
Bad girl, been thinking about it and it doesn't make any sense
; คิดเกี่ยวกับมันและไม่ได้ทำให้รู้สึกอะไร Bad girl

자꾸만 니 생각에 미쳐 미쳐 bad girl
จากุมาน นี แซงกาเก มีชยอ มีชยอ bad girl
Bad girl, your reminiscences are driving me crazy
; ความทรงจำเกี่ยวกับเธอมันทำให้ฉันใกล้บ้าแล้ว

떠나지 말라고 네게 소리쳐도
ตอนา จีมาราโก เนเก โซรีชยอโด
Although I cried “don’t leave”
; ถึงแม้ว่าฉันจะร้องและบอกว่า “อย่าไป”

뒤돌아 보지도 않는 bad girl
ทวีโทรา โพจีโด อานึน bad girl
Bad girl who leaves without looking back
; เธอก็ไม่แม้แต่จะหันหลังกลับมามอง Bad girl


down down we gotta get down

down down we gotta get down

down down we gotta get down


down down we gotta get down

down down we gotta get down

down down we gotta get down

(I wanna come to me girl)

나 혼자만 또 슬퍼해 내게 돌아와줘
นา ฮนจามาน โต ซึลพอแฮ แนเก โทราวาจวอ
; ฉันได้แต่ร้องไห้ลำพัง เธอกลับมาหาฉันเถอะนะ


Credit :

CARTOON & Pimmiez_BT@b2stthailand.ipbfree.com
translation by: BK!/BKJSuh@soompi
แปลไทย 'บิ๊วทูนะ.|เอเอสสึ @ siamzone / abarcadabra @ b2stthailand.ipbfree.com
คำแนะนำ หากคุณพบว่าเนื้อเพลงด้านบนนี้มีความไม่ถูกต้องของข้อมูล หรือขาดคำร้องภาษาไทยและคุณต้องการเพิ่มเติม สามารถคลิกที่ปุ่มแก้ไขเนื้อเพลงด้านล่าง (ทีมงานจะตรวจสอบเนื้อเพลงก่อนนำขึ้น)